Шановні мешканці села Фонтанка!

Повідомляємо, що розпорядженням голови Фонтанської сільської ради від 26.09.2019 року № 31/2019-ОД розпочато процедуру громадського обговорення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовленого та затвердженого 25.09.2019 року спільною робочою групою Фонтанської, Крижанівської та Олександрівської сільських рад .
Громадське обговорення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відбудеться у формі зборів у трудових колективах, а також опитування громадян шляхом заповнення опитувальних листів у період з 26.09.2019 року по 26.10.2019 року.
Пропозиції, зауваження з питання обговорення приймаються в канцелярії Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області (с. Фонтанка, вул. Степна,4).


Відповідальною особою за організацію громадського обговорення є заступник сільського голови з правових питань Іокіщу Валентина Іванівна.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Про добровільне об’єднання
територіальних громад

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Олександрівська, Крижанівська та Фонтанська сільські ради вирішили:
Об’єднатися з територіальними громадами села Олександрівка та селища Світле Олександрівської сільської ради, села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради, села Фонтанка Фонтанської сільської ради в Фонтанську сільську об’єднану територіальну громаду з центром у селі Фонтанка.
Доручити сільському голові Фонтанської сільської ради Мішіній Н.П. звернутися до Одеської обласної ради з клопотанням про утворення Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади з центром у селі Фонтанка.
Повноваження Олександрівської сільської ради, Крижанівської сільської ради та відповідних сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським головою Фонтанської територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додаток 1).
Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Олександрівської сільської ради та Крижанівської сільської ради визначити Фонтанську сільську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

Додаток 1 до проекту рішення Олександрівської, Крижанівської або Фонтанської сільських рад «Про добровільне об’єднання територіальних громад» №_____ від __________ 2019 року

П Л А Н
організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад

Розробити проект Статуту Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади.
Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади.
Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради.
Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста.
Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту.
Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі місця.
Провести інвентаризацію власності.
Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги.
Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення об’єднаної територіальної громади.
Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.