У зв’язку із затвердженням 25.09.2019 року спільною робочою групою Фонтанської, Крижанівської та Олександрівської сільських рад проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», яким передбачене добровільне об’єднання територіальних громад села Олександрівка та селища Світле Олександрівської сільської ради, села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради, села Фонтанка Фонтанської сільської ради в Фонтанську сільську об’єднану територіальну громаду з центром у селі Фонтанка, згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Положення про порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», затвердженого рішенням Фонтанської сільської ради від 29.04.2015 № 1263-VІ, Фонтанська сільська рада повідомляє про початок процедури громадського обговорення проекту рішення.

Громадське обговорення відбудеться у період з 26.09.2019 року по 26.10.2019 року у формі зборів у трудових колективах, а також опитування громадян шляхом заповнення опитувальних листів.
Пропозиції, зауваження з питання обговорення приймаються в канцелярії Фонтанської сільської ради Лиманського району
(с. Фонтанка, вул. Степна, 4).
Пропозиції, зауваження до проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» мають право подавати:
- повнолітні дієздатні фізичні особи, які є членами територіальної громади с. Фонтанка Лиманського району;
- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на територію с. Фонтанка Лиманського району;
- депутати Фонтанської сільської ради Лиманського району.
Зауваження до проекту рішення подаються протягом 25 (двадцяти п’яти) днів після опублікування інформації (оголошення) про проведення процедури громадського обговорення.
Пропозиції, зауваження тощо подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, скріплюються особистим підписом особи, а для представників органів самоорганізації та депутатів – додатково із зазначенням своєї посади або посиланням на статус депутата, і повинні містити мотивовані обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Пропозиції, зауваження тощо, викладені у письмовій формі, підлягають реєстрації та розглядаються упродовж 5 робочих днів. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь.
Анонімні пропозиції, зауваження не реєструються і не розглядаються.
Відповідальна особа за організацію громадського обговорення – заступник сільського голови з правових питань Фонтанської сільської ради Іокіщу Валентина Іванівна.
Зміст проекту рішення:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про добровільне об’єднання
територіальних громад

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Олександрівська, Крижанівська та Фонтанська сільські ради вирішили:
Об’єднатися з територіальними громадами села Олександрівка та селища Світле Олександрівської сільської ради, села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради, села Фонтанка Фонтанської сільської ради в Фонтанську сільську об’єднану територіальну громаду з центром у селі Фонтанка.
Доручити сільському голові Фонтанської сільської ради Мішіній Н.П. звернутися до Одеської обласної ради з клопотанням про утворення Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади з центром у селі Фонтанка.
Повноваження Олександрівської сільської ради, Крижанівської сільської ради та відповідних сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським головою Фонтанської територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додаток 1).
Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Олександрівської сільської ради та Крижанівської сільської ради визначити Фонтанську сільську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

Додаток 1 до проекту рішення Олександрівської, Крижанівської або Фонтанської сільських рад «Про добровільне об’єднання територіальних громад» №_____ від __________ 2019 року
П Л А Н
організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад
Розробити проект Статуту Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади.
Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Фонтанської сільської об’єднаної територіальної громади.
Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради.
Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста.
Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту.
Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі місця.
Провести інвентаризацію власності.
Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги.
Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення об’єднаної територіальної громади.
Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.