Додаток  до рішення    

 Фонтанської сільської ради №639 -VI    

від «01» листопада 2013 року

           Правила  утримання домашніх тварин та птиці на території Фонтанської сільської  ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Фонтанської сільської  ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами та птицею, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території села відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів”, «Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про захист тварин від жорстокого поводження”, «Про тваринний світ”, «Про охорону навколишнього природного середовища”, «Про ветеринарну медицину”, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, «Про захист населення від інфекційних хвороб» та  інших нормативно-правових актів та  документів.

          Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин та птиці на території сільської ради.

         1.2.  Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб.

         1.3. Домашні тварини можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити належне утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

         Для задоволення потреб  власного виробництва, сировині тваринницького походження, отримання доходів до сімейних бюджетів від частки їх реалізації в особистих господарствах жителями с. Фонтанка  (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці.

     

         1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

         1.5. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у селі;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території сільської ради.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

         У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 

безпритульні тварини - домашні тварини (корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти) що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини; 

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо; 

домашні тварини - корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні,  що,  як  правило,  не  мають   життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі; 

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

притулки для тварин - спеціально призначені та облаштовані місця для утримання безпритульних тварин.

реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння індивідуального номеру та внесення інформації до реєстру;

спровокована агресія – агресивна поведінка тварини викликана навмисними діями;

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

3. ОБОВ ЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН

        3.1. З метою забезпечення в селі відповідної санітарної культури, очищення, прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин, птиці, собак і котів зобов’язані дотримуватися певних правил.

       3.1.1. Особи, які  утримують домашніх   тварин, зобов'язані:

-   заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

 - забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати тварин віком від двох місяців і старше;

- реєструвати новопридбаних тварин  протягом десяти  днів з дня їх придбання;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях. Випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, скверами, кладовищами села, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, на території дитячих ігрових майданчиків, шкільного двору, знищення та забруднення худобою газонів, клумб, пошкодження зелених насаджень, посівів сільськогосподарських підприємств, громадян, незібраного врожаю сільськогосподарських культур;

- буйних з проявами агресії до людей, особливо дітей, тварин (биків, жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі;

 - не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати  екскременти  за своїми тваринами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

-  власники зобов’язані дбати про безпеку належних їм тварин щодо інфекційних захворювань, насамперед захворювань,  небезпечних  для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим  забезпеченням безпеки людей;

- особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди, дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

- регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації; 

- у разі захворювання тварини або птиці, власник зобов’язаний повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини, до зони обслуговування якої належить, неухильно виконувати  усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварини, птиці;

- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх  тварин;

- за порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту  власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154)

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

       3.1.2. Власники собак та кішок окрім зазначених вище вимог повинні:

- починаючи з 2-місячного віку незалежно від породи собаки здійснити вакцинацію проти сказу;

- тримати сторожових собак на прив'язі або у вольєрі і випускати їх лише вночі в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість їх втечі на вулицю. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- виводити собак  з житлових та ізольованих приміщень і територій на вулиці, місця загального користування на повідку і в наморднику. Без намордника можна вигулювати лише собак дрібних та декоративних порід;

- не з являтися з собаками з приміщеннях школи, дитячих садочків, клубу, магазинів, адміністративних будівель;

- забезпечувати дотримання собаками вимог тиші.

       3.1.3. Власники великої та дрібної рогатої худоби, свиней та коней окрім зазначених вище вимог повинні:

- утримувати худобу у приміщеннях або загонах, передбачених для їх утримання, розташованих не ближче ніж 15 м від жилих приміщень і не менш ніж 50 м  від дитячих, лікувальних та харчових закладів;

- систематично  проводити  заходи боротьби з мухами та гризунами;

- своєчасно проводити ветеринарний огляд худоби на наявність відповідних захворювань (бруцельоз, лейкоз, сказ, туберкульоз, ящур, сибірська виразка) та здійснювати необхідні щеплення;

- до місця випасу худобу  проводити на прив язі (мотузці);

- випас худоби проводити лише у відведених для цих цілей  місцях під наглядом відповідальної особи (пастуха), який несе відповідальність за збереження і цілісність ввіреного йому поголів’я;

- здійснювати складування кормів, гною і компосту тільки на території присадибної ділянки, у винятковому випадку на відведеній органом місцевого самоврядування земельній ділянці з обов’язковим виконанням протипожежних, санітарних, ветеринарних і естетичних правил і норм;

- забій худоби, свиней, коней проводити тільки в спеціально обладнаних для цього забійних пунктах (на майданчиках) або на території особистих домоволодінь, при цьому виключаючи попадання забійних відходів на вулиці,  провулки та інші території населеного пункту.

       3.1.4. Власники дрібних тварин та птиці окрім зазначених вище вимог повинні:

- утримувати дрібних тварин та птицю в спеціально обладнаних відповідно до санітарних та ветеринарних норм приміщеннях або загонах, які виключають їх проникнення на територію сусідніх ділянок та домоволодінь;

- випускати птицю за територію присадибної ділянки забороняється;

- вигул водоплавної птиці проводити тільки на природних водоймах або на штучно створених в межах  присадибної ділянки водоймах. Створення штучних водойм і загонів за межами присадибної ділянки заборонено;

- вигул водоплавної птиці до природних водойм і назад здійснювати під наглядом її власника або відповідальної особи.

      

         3.2. Власники домашніх тварин мають право:

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- утримувати домашніх тварин (собак) з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі, в тому числі юридичні особи за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

- утримувати домашніх тварин (собак) без поводків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

- навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами та вигулювати їх на пустирях  або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети.

        3.3. Власникам домашніх тварин забороняється:

-  утримувати незареєстрованих  домашніх тварин;

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування;

- продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- у стані алкогольного сп'яніння  вигулювати  домашніх тварин;

- вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити домашніх тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- розводити тварин з уродженими паталогіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- вирощувати  тварин (собак, котів) з метою отримання  їх м'яса і шкірок;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття; 

- навчати собак атакувати  людину  в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

4. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

         4.1. Реєстрація (перереєстрація) домашніх тварин, в т.ч. великої рогатої худоби, на території Фонтанської сільської ради здійснюється КП «Фонтан Сервіс» з метою:

- єдиного обліку домашніх тварин у селі, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечення епізоотичного благополуччя;

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов'язаних з утриманням домашніх тварин  на території Фонтанської сільської ради.

         4.2. Обов'язковій реєстрації підлягають домашні тварини (окрім декоративних папуг та акваріумних риб), що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території   Фонтанської сільської ради.

         4.3. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника домашньої тварини або зміни власника тварини.

         4.4. Для реєстрації домашньої тварини власнику необхідно звернутися до КП «Фонтан Сервіс» з документом, що посвідчує особу, а також, за необхідністю, ветеринарний документ на тварину з відміткою про огляд та щеплення. КП «Фонтан Сервіс» відомості про власника тварини та про тварину вносяться до Книги реєстрації домашніх тварин на території Фонтанської сільської ради з присвоєнням індивідуального реєстраційного номеру, власнику тварини видається реєстраційне посвідчення, яке завіряється підписом керівника та печаткою підприємства.

         4.5. Реєстрація тварини здійснюється один раз і є дійсною на протязі всього життя тварини. Реєстрація здійснюється безоплатно.

         4.6. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами сільської ради, але перебувають на території сільської ради з домашньою твариною більше 45 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

         4.5. Реєстрація  власниками домашніх собак на території сільської  ради  є обов’язковою.

5. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

         5.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно     в     обов'язковому     порядку    бути   щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

         5.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

         5.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.

         5.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками  або   котами,   а   також   при   підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу  ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

         6.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред'явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у  громадському транспорті дозволяється:

- при відсутності знаку заборони при вході;

- на задній площадці транспортного засобу;

- при наявності індивідуального номерного знаку (жетону);

- для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

         6.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

         6.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я.

7. УМОВИ ПРОДАЖУ ДОМАШНІХ ТВАРИН

         7.1. Продаж домашніх тварин повинен здійснюватися у спеціально відведених місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

         7.2. У місцях продажу тварин повинні бути створені фізіологічні умови, що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.       

         7.3. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

         7.4. Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях

8. ДІЇ, ПОВ' ЯЗАНІ З ПОХОВАННЯМ АБО УТИЛІЗАЦІЄЮ ТРУПІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

         8.1. Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10-денний термін письмово проінформувати про факт та причину смерті тварини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини.

         8.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття.

         8.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦИХ  ПРАВИЛ

         9.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері з боку Фонтанської сільської ради здійснюють спеціально вповноважені на то посадові особи КП «Фонтан сервіс», які в разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері утримання тварин складають приписи та протоколи з подальшим  наданням їх на розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Фонтанської сільської ради;

         9.2. Заклади ветеринарної медицини здійснюють контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, забезпечують організацію проведення протиепізоотичних заходів;          

         9.3. Суб’єкти господарювання, фізичні особи здійснюють громадський контроль за додержанням цих Правил власниками тварин, забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

10.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Фонтанської  сільської ради у відповідності до чинного законодавства.

11.    ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

 11.1. За порушення даних Правил, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту  власники тварин (винні юридичні та фізичні особи) притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності до ст.ст. 89, 152, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Виконуючий обов’язки 

сільського голови                                                                         Н. П. Мішина