УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
с. Фонтанка

Позачергової дванадцятої сесії
Фонтанської сільської ради VII скликання

«13» липня 2016 року №313-VII


Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Фонтанської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області на 2017 рік

Керуючись ст. 10, ст. 212, ст. 213.1.9 та ст. 215.3.10 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 63, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поповнення доходної частини бюджету, Фонтанська сільська рада

ВИРІШИЛА:
Встановити на території Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області з 01.01.2017 року ставку акцизного податку для підакцизних товарів у таких розмірах:
5 % - для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України;
0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару - для нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.
Вважати таким, що втратило чинність рішення Фонтанської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області» №125-VIІ від 18.02.2016 року.
Прийняте рішення довести до відома Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі ГУ ДФС України в Одеській області, оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді сільської ради, на сайті Комінтернівської районної ради Одеської області та в найближчій редакції газети «Слава хлібороба».
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічному розвитку (голова комісії Замрій Н.М.).

Виконуючий обов´язки
сільського голови Філіпповська Н.І.