УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

дванадцятої сесії Фонтанської сільської ради VII скликання

«13» липня 2016 року                                                                         № 319-VIІ

Про встановлення ставок земельного податку на території Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  7, 8, 10, 12, 14, 269-289 Податкового кодексу України, з метою поповнення доходної частини бюджету Фонтанської сільської ради, Фонтанська сільська рада 

                                                В И Р І Ш И Л А:    

1. Встановити з 01.01.2017 року на території Фонтанської сільської ради податок на майно в частині плати за землю згідно з Положенням (додаток 1).

2.Встановити ставки земельного податку на території Фонтанської сільської ради (додаток 2).

  1. Прийняте рішення довести до відома Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі ГУ ДФС України в Одеській області, оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді сільської ради, на сайті Комінтернівської районної ради Одеської області та в найближчій редакції газети «Слава хлібороба».

       4. Рекомендувати органам державної фіскальної служби інформувати Фонтанську сільську раду про сплату земельного податку за землю Фонтанської сільської ради в розрізі земельних ділянок та власників земельних ділянок (землекористувачів).

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Фонтанської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів  та органи державної фіскальної служби України в Комінтернівському районі.

Виконуючий обов’язки

сільського голови                                                     Н.І.Філіпповська

Додаток1
до рішення
Фонтанської сільської ради

№  319-
VІІ   від 13.07.2016 року  


Положення

про податок на майно, в частині плати за землю

  1. Загальне положення

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Платникиземельного податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок;

2.1.2. землекористувачі.

 3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

5. Ставка земельного податку

5.1. Ставки податку за земельні ділянки, встановлюються у розмірах, згідно Додатку 2  до цього Положення.

6. Податковий період для плати за землю

6.1. Базовий податковий (звітний) період для плати за землю є встановлюється Податковим кодексом України.

7. Порядок обчислення плати за землю

7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

7.2. Порядок обчислення плати за землю встановлюється Податковим кодексом України.

8. Строк сплати плати за землю

8.1. Строк сплати плати за землю встановлюється Податковим кодексом України.

9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

9.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються Податковим кодексом України.

9.2 Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого та районного бюджету на яких розташовані:

-          дошкільні навчальні заклади;

-          загальноосвітні навчальні заклади;

-          заклади культури та спорту;

-         охорони здоров’я;

-         кладовища;

-         заклади органів місцевого самоврядування;

-         релігійні організації України.

10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

10.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком встановлюються Податковим кодексом України.

11. Особливості оподаткування платою за землю

11.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються  Податковим кодексом України.

12. Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Виконавчий орган Фонтанської сільської ради, згідно покладених на нього повноважень, до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі.

12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.7. Пільги по сплаті орендної плати не передбачені.

13. Індексація нормативної грошової оцінки земель

13.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

13.2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає індексації відповідно до діючого законодавства України.

Виконуючий обов’язки

сільського голови                                                     Н.І.Філіпповська

         Додаток2
до рішення
Фонтанської сільської ради

№  319-
VІІ   від 13.07.2016 року  

                                                                                                                                                                           

ПЕРЕЛІК

категорій платників та розмір ставок земельного податку  

Категорії  платників земельного податку

Розмір ставки земельного податку,

% від нормативної грошової оцінки землі (НГО)

1

2

3

    1

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів

1,0

2

власники земельних ділянок (юридичні та фізичні особи), які мають належним чином оформлене право власності на земельну ділянку, за винятком платників, зазначених у пп. 4-8

3,0

    3

землекористувачі (юридичні та фізичні особи), які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою, за винятком платників, зазначених у п. 4-8

3,0

    4

власники та користувачі сільськогосподарських угідь (фізичні особи) за один гектар:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

            - для багаторічних насаджень

0,1

1,0

     5

власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих  житловим фондом; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

0,03

6

Землі житлової забудови для індивідуального дачного будівництва

1,0

7

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

2,0

    8

власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих  автостоянками  для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку,  гаражно-будівельними; дачно-будівельними та  садівницькими товариствами

2,0

9

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

3,0

10

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

3,0

11

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення готелів, офісних будівель, будівель торгівлі, об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, будівель кредитно-фінансових установ, будівель ринкової інфраструктури та інших будівель громадської забудови)

3,0

12

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

3,0

13

Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку)

3,0

   14

власники вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, розташованих в житлових  будинках

3,0

15

землекористувачі, які набули земельні ділянки на праві постійного користування, за винятком платників, зазначених у пп.4-14, 16

3,0

16

землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але не можуть мати їх на такому праві відповідно до статті 92 Земельного кодексу України

5,0

Виконуючий обов’язки

сільського голови                                                     Н.І.Філіпповська