УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять другої сесії Фонтанської сільської ради VIІ скликання

15 лютого 2017 року                  с. Фонтанка                                  №526-VIІ

Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від 13.07.2016 року № 316-VII «Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання (юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців) на 2017 рік»

Беручи до уваги зміни порядку встановлення ставок єдиного податку для платників податку, які обрали спрощену систему оподаткування, що введені в дію з прийняттям Закону України від 20.12.2016 року
№ 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», керуючись статтями 293, 294 Податкового кодексу України, статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада, -

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у п. 1 рішення Фонтанської сільської ради від 13.07.2016 року № 316-VII «Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання (юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців) на 2017 рік», виклавши його у наступній редакції:

Пункт 1: «Встановити з 01 січня 2017 року ставку єдиного податку для суб'єктів господарювання (юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців), які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності в розмірі:

1.1. Для першої групи - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень:

- в розмірі 10 % розміру прожиткового мінімуму.

1.2. Для другої групи - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень:

- в розмірі 15 % мінімальної заробітної плати.

1.2.1. Дія підпункту 1.2. не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

1.3. Для третьої групи - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень:

- в розмірі 3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

- в розмірі 5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку».

2. В іншій частині рішення Фонтанської сільської ради від 13.07.2016 року № 316-VII «Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання (юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців) на 2017 рік» залишити без змін.

3. Прийняте рішення довести до відома Лиманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді сільської ради, на сайті Лиманської районної ради Одеської області та в найближчій редакції газети «Слава хлібороба».

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічному розвитку (Замрій Н.М.).

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.