УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
с. Фонтанка

26 квітня 2019 року № 113

Про встановлення плати за копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію у Фонтанській сільській раді

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення однозначного тлумачення положень
п. 2 ст. 21 цього Закону, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради, -

ВИРІШИВ:

Встановити з 01.05.2019 року розмір плати за копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонтанська сільська рада, у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, у розмірі 4 гривні 17 копійки за один аркуш, починаючи з першого аркушу.
Плата за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, перераховується до місцевого бюджету села Фонтанка на рахунок 31419544015292, отримувач: УК у Лиманському районі/с. Фонтанка/24060300, ОКПО 37984056, МФО 899998, ГУДКСУ в Одеській області».
Рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради
№ 13 від 31.01.2018 року вважати таким, що втратило чинність.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з економічних питань – головного бухгалтера сільської ради Степанову О.Є.
Сільський голова Н.П. Мішина