УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
с. Фонтанка

26 квітня 2019 року № 112

Про затвердження тарифів на право користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Фонтанської сільської ради
Керуючись Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради,
ВИРІШИВ:
Затвердити тарифи на право користування місцями, які перебувають в комунальній власності Фонтанської сільської ради, для розміщення об’єктів зовнішньої реклами згідно з додатком № 1 до рішення.
Рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради № 12 від 31.01.2018 року вважати таким, що втратило чинність.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з економічних питань – головного бухгалтера
Степанову О.Є.

Сільський голова Н.П. Мішина

 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Фонтанської сільської ради
№ 112 від 26.04.2019 року

ТАРИФИ
плати за користування місцями (твердим покриттям), розташованими на землях Фонтанської сільської ради в межах села Фонтанка для розміщення об’єктів зовнішньої реклами


№ Вид об’єкту зовнішньої реклами Одиниця виміру Тариф (грн./місяць)
1. Стаціонарні наземні середньогабаритні (до 5 кв.м) спеціальні односторонні рекламні засоби 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 142,10
2. Стаціонарні наземні середньогабаритні (до 5 кв.м) спеціальні двосторонні рекламні засоби 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 153,95
3. Стаціонарні наземні середньогабаритні (до 5 кв.м) спеціальні рекламні засоби з трьома та більш сторонами 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 165,80
4. Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад
5 кв.м) спеціальні односторонні рекламні засоби 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 153,95
5. Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад
5 кв.м) спеціальні двосторонні рекламні засоби 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 165,83
6. Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад
5 кв.м) спеціальні рекламні засоби з трьома та більш сторонами 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 189,48
7. Пілари (колони), об’ємно-просторові рекламні засоби, що стоять окремо 1 шт. 592,13
8. Рекламні засоби складної конфігурації та арочного типу, які використовуються як вхідні елементи 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 142,10
9. Навісні спеціальні односторонні рекламні засоби на опорах 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 118,43
10. Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на опорах 1 кв.м.
(горизонтальної проекції) 118,43
11. Тимчасові (у т.ч. переносні) наземні рекламні засоби 1 шт. 189,48

Сільський голова Н.П. Мішина