УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
с. Фонтанка

26 квітня 2019 року № 111

Про затвердження плати за оренду твердого покриття для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

Відповідно до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в с. Фонтанка, затвердженого рішенням Фонтанської сільської ради № 472-VI від 22.02.2013 року, керуючись ст. ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради, -

В И Р І Ш И В :

Затвердити плату за найм твердого покриття для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області у розмірі 23,68 грн. за один квадратний метр необхідної для обслуговування тимчасової споруди площі, яка вводиться в дію з 01.05.2019 року.
Вказане рішення довести до відома громадян шляхом розміщення на інформаційному стенді Фонтанської сільської ради та публікації на офіційному сайті сільської ради.
Провести роботу щодо укладення додаткових угод до діючих договорів майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою, укладених між Фонтанською сільською радою та підприємцями, в частині внесення змін до пунктів 3.1. договорів щодо визначення плати за найм з урахуванням затвердженої ставки.
Рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради
№ 11 від 31.01.2018 року вважати таким, що втратило чинність.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з правових питань Іокіщу В.І.


Сільський голова Н.П. Мішина