ПРОГРАМА
підтримки дітей та молоді в селі ФонтанкаЛиманського району Одеської області на 2017рік

Мета Програми: створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
-сприяння ініціативі та активності дітей тамолоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства;
-підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді;
-профілактика негативних явищ та формування здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі;
-створення системи стимулюванняінтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають.

Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу:
-залучати молодь до соціально-економічного, політичного та культурного життя;
-стимулювати молодіжні та дитячі громадські організації до активної участі у вирішенні соціальних проблем дітей, молоді та сім’ї;
-ефективно реалізовувати творчий потенціал дітей та молоді;
-формувати морально-правову культуру дітей та молоді, здійснювати профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі;
-здійснювати духовний і фізичний розвиток дітей та молоді, виховувати почуття громадянської самосвідомості та патріотизму;
-розвивати та поглиблювати міжобласні та міжрегіональні дитячі та молодіжні контакти.

Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на орган місцевого самоврядування – виконавчий комітет Фонтанської сільської ради.

Умови отримання стипендій та винагород
1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів мають право на отримання Стипендії за 4 переліченими умовами:
-учні1– 11класів загальноосвітніх навчальних закладів(5 стипендій по 5000грн) ;

-мають середній бал успішності 12 за дванадцяти бальною шкалою впродовж попереднього до призначення Стипендії навчального року;
-переможці або призери міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів,фестивалів, турнірів, змагань.
- такі які мають високі досягнення у навчальній, науковій, пошуково – дослідницькій діяльності;
- стипендіатом голови Фонтанської сільської ради учень може бути призначений 1 раз на рік.
2. По закінченню дошкільних закладів ДНЗ№1- «Гніздечко»,ДНЗ №2 «Тополька»,села Фонтанка мають право на отримання подарунка (портфель з канц. товарами для першого класу- дітей) до «Дня знань»(при наявності коштів).
3.Подарунки до Новорічних свят (вихованцямдитячих садків, учням1-4 класівФонтанськоїНВК, дітей не охопленихдитячими закладами,при наявності коштів).


Претенденти на отримання стипендії висуваються відповідними педагогічними радами шкіл.
1.Адміністрації шкіл щорічно, у термін до 15квітня, на підставі відповідних рішень педагогічної ради передають на розгляд постійної комісії з питань соціального забезпечення населення, охорони здоров’я в справах молоді та спорту наступні документи на висунутих претендентів:
- клопотання про призначення Стипендії ;
- витяг з протоколу педагогічної ради про порушення клопотання щодо призначення Стипендії;
- характеристика претендента на отримання Стипендії, що містить відомості про його конкретні навчальні, наукові, творчі досягнення та участь у громадському житті;
- копії документів, які підтверджують конкретні навчальні,творчі досягнення та участь у громадському житті .

На надання подарунків для випускників дошкільних навчальних закладів

Адміністрації ДНЗ надає списки дітей випускників на отримання подарунків.

Претенденти на отримання винагороди висуваються :

На підставі рішення Постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спортунаступні документи на висунутих претендентів:


-клопотання відПостійної депутатської комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту;
-копії документів, які підтверджують конкретні досягнення;
-свідоцтво про народження.


Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, який є додатком до цієї Програми.

Паспорт програми

1 Назва Програма підтримки дітей та молоді в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік.
2 Підстава для розроблення ст.38 Закону України від 21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97
3 Замовник програми Фонтанська сільська рада
4 Виконавці програми Виконавчий комітет
5 Мета програми Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області.
6 Початок реалізації програми 01 січня 2017 року
7 Закінчення реалізації програми 31 грудня 2017року
8 Загальний обсяг фінансування, грн. 248 000
9 Очікувані результати виконання -залучати молодь до соціально-економічного, політичного та культурного життя;
-стимулювати молодіжні та дитячі громадські організації до активної участі у вирішенні соціальних проблем дітей, молоді та сім’ї;
-ефективно реалізовувати творчий потенціал дітей та молоді;
-формувати морально-правову культуру дітей та молоді, здійснювати профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі;
-здійснювати духовний і фізичний розвиток дітей та молоді, виховувати почуття громадянської самосвідомості та патріотизму;
-розвивати та поглиблювати міжобласні та міжрегіональні дитячі та молодіжні контакти.
10 Контроль за виконанням Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального забезпечення населення,охорони здоров' я, в справах молоді та спорту