ПРОГРАМА
«Милосердя в дії» Фонтанської сільської ради на 2017 рік
Загальні положення
Комплексна Програма соціального захисту населення Фонтанської сільської ради на 2017 рокі (далі – Програма) розроблена на виконання та подальшого розвитку системи соціального захисту жителів села Фонтанки Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області і розрахована на підтримку, матеріальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, пільговому контингенту.
Програма охоплює всі вікові категорії населення. Особлива увага в ній приділяється ветеранам, інвалідам, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам АТО, дітям –сиротам, позбавленим батьківських прав та іншим особам, які самотужки не можуть вирішити питання забезпечення належного достатку в сім’ях.


Мета Програми
Мета Програми: визначення основних завдань та розроблення конкретних заходів їх реалізації щодо подальшого розвитку системи соціального захисту жителів села Фонтанки Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
- створення умов для подолання бідності;
- створення ефективної системи для соціального захисту людини;
- посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки.

Очікуванірезультати Програми
Виконання Програми дасть змогу:
Посилити стан соціальної захищеності та поліпшення рівня життя вразливих верств населення Фонтанської сільської ради, покращення якості надання соціальних послуг.


Виконавці Програми
Забезпечення виконання даної програми покладається на виконавчий орган Фонтанської сільської ради.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, який є додатком до цієї Програми.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:

1. Наданнягрошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав(при наявності коштів)до:
-Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів(15 лютого).

2. Надання грошової допомоги учасникам бойових дій в АТО (згідно інформації наданоївійськовим комісаріатом Лиманського району)до:
- Дня захисника України (14 жовтня).

3.Надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС до :
- Дня пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС (14 грудня).

4.Надання грошової допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій (ВОВ) до:
- Дня Перемоги в Другої світової війні (9 травня).

5.Надання адресної матеріальної допомогинаселенню Фонтанської сільської ради.

6.Надання грошової допомоги жителям села Фонтанка по досягненню 75,80,85,90,95,100 років.

7.Надання грошової допомоги дітям-інвалідам, інвалідам І групи, І-А до:
- Міжнародного Дня інвалідів(3 грудня).

8.Проведення поховання самотніх громадян (без певного місця проживання).

9. Надання матеріальної допомоги на поховання громадян.

10.Передоплата періодичних видань для визначених категорій населення.

11.Передоплата медичного приладдядляінвалідів.

12.Надання грошової допомоги по досягненні 18 річного віку дітям- сиротам , позбавленим батьківських прав та зареєстрованих на території Фонтанської сільської ради.

13. Надання грошової допомоги (в розмірі 1 тис. грн.) сім’ям при народженні першої дитини, зареєстрованої на території Фонтанської сільської ради.

Перелік документів, необхідних для отримання матеріальної допомоги.

Для надання матеріальної подаються такі документи:

Надання грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та інших країнах:
Паспорт громадина України ( копія);
реєстраційний номер облікової картки;
довідка з місця реєстрації ;
посвідчення, що підтверджує статус особи , яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи(копія);

Надання грошової допомоги учасникам бойових дій в АТО:
Паспорт громадина України ( копія);
реєстраційний номер облікової картки;
довідка з місця реєстрації ;
посвідчення учасника бойових дій (копія);
довідка з В/Ч

Надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС
-Паспорт громадина України ( копія);
- реєстраційний номер облікової картки;
-довідка з місця реєстрації;
-посвідчення учасника ліквідатора на ЧАЕС(копія).

Надання грошової допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій (ВОВ)
-Паспорт громадина України ( копія);
-реєстраційний номер облікової картки
-довідка з місця реєстрації ;
-посвідчення інваліда війни ВОВ або учасника Бойових дій ВОВ (копія).

Надання адресної матеріальної допомоги населенню
- Заява
-Паспорт громадина України ( копія);
-реєстраційний номер облікової картки
-довідка з місця реєстрації;
-акт обстеження матеріально побутових умов проживання ;
- довідка з лікарні, або витяг одинока мати, або посвідчення
багатодітної родини(копія)

Надання цільової допомоги жителям села Фонтанка по досягненню 75,80,85,90,95,100 років
-заява депутата округу
-паспорт громадина України ( копія);
-реєстраційний номер облікової картки
-довідка з місця реєстрації

Надання грошової допомоги дітям-інвалідам:
- Паспорт громадина України одного із батьків ( копія);
- реєстраційний номер облікової картки
- довідка з місця реєстрації ;
- посвідчення інваліда з дитинства (копія);
- свідоцтво про народження дитини (копія)

Надання грошової допомоги інвалідам І групи, І-А
- паспорт громадина України ( копія);
- реєстраційний номер облікової картки
- довідка з місця реєстрації ;
- посвідчення інваліда І групи або І групи підгрупи «А» (копія);

Проведення поховання самотніх громадян (без певного місця проживання)
-свідоцтво про смерть

9.Надання матеріальної допомоги на поховання громадян
- заява
-паспорт громадина України-заявника ( копія);
-реєстраційний номер облікової картки-заявника (копія)
- свідоцтво про смерть;
-документ який підтверджує спорідненість;
- довідка з місця реєстрації

Передоплата періодичних видань для визначених категорій населення.
- список
- Висновок постійної депутатської комісії з питань соціального забезпечення населення, охорони здоров' я, в справах молоді та спорту


11.Медичного приладдядляінвалідів.
-Паспорт громадина України ( копія);
-реєстраційний номер облікової картки
-довідка з місця реєстрації ;
-посвідчення інваліда
-довідка з лікарні щодо інвалід потребує медичне приладдя

12.Надання грошової допомоги по досягненні 18 річного віку дітям- сиротам , позбавленим батьківських прав
-Паспорт громадина України ( копія);
- реєстраційний номер облікової картки
- довідка з місця реєстрації ;
- розпорядження про встановлення статусу дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування


13.Надання грошової допомоги сім’ям при народженні першої дитини

- Паспорт громадина України ( копія);
- реєстраційний номер облікової картки
- довідка з місця реєстрації одного із батьків;
- акт обстеження матеріально побутових умов проживання (депутата округа)

Кошторис витрат
до Програми « Милосердя в дії»
Фонтанської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2017 рік


Назва заходів виконання Програми Сума для реалізації заходів, грн
1 Надання допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав (при наявності коштів) до:
- Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів (15 лютого). 20 000
2 . Надання грошової допомоги учасникам бойових дій в АТО (згідно інформації наданої військовим комісаріатом Лиманського району) до:
- Дня захисника України (14 жовтня).
19 000
3 Надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС до :
- Дня пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС (14 грудня). 15 000
4 Надання грошової допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій (ВОВ) до:
- Дня Перемоги в Другої світової війні (9 травня).
10 000
5 Надання адресної матеріальної допомоги населенню Фонтанської сільської ради. 500 000
6 Надання грошової допомоги жителям села Фонтанка по досягненню 75,80,85,90,95,100 років. 40 000
7 Надання грошової допомоги дітям-інвалідам, інвалідам І групи, І-А до:
- Міжнародного Дня інвалідів (3 грудня). 20 000
8 Проведення поховання самотніх громадян (без певного місця проживання). 10 000
9 Надання матеріальної допомоги на поховання громадян. 40 000
10 Передоплата періодичних видань для визначених категорій населення 18 000
11 Передоплата медичного приладдя для інвалідів 40 000
12 Надання грошової допомоги по досягненні 18 річного віку дітям- сиротам , позбавленим батьківських прав та зареєстрованих на території Фонтанської сільської ради 20 000
13 Надання грошової допомоги сім’ям при народженні першої дитини, зареєстрованої на території Фонтанської сільської ради. 150 000
Всього 933 000


Паспорт програми

1 Назва «Милосердя в дії» Фонтанської сільської ради
на 2017рік
2 Підстава для розроблення ст.26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3 Замовник програми Фонтанська сільська рада
4 Виконавці програми Виконавчий комітет
5 Мета програми Визначення основних завдань та розроблення конкретних заходів їх реалізації щодо подальшого розвитку системи соціального захисту жителів села Фонтанки Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області
6 Початок реалізації програми 01 січня 2017 року
7 Закінчення реалізації програми 31 грудня 2017року
8 Загальний обсяг фінансування, грн. 933 000
9 Очікувані результати виконання Посилення стану соціальної захищеності та поліпшення рівня життя вразливих верств населення Фонтанської сільської ради, покращення якості надання соціальних послуг.
10 Контроль за виконанням Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального забезпечення населення, охорониздоров' я, в справах молоді та спорту