УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Двадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІ скликання

23 грудня 2016 року № 476-VIІ

Про   затвердження Програми соціально-економічного
розвитку села Фонтанка на 2017 рік 


  Відповідно до п. 22 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні",  Фонтанська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити програму соціально-економічного розвитку села Фонтанка на 2017 рік (додається).
Контроль за виконанням даного рішення покласти на всі постійні комісії Фонтанської сільської ради. 


Сільський голова Н.П. Мішина

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Фонтанської сільської ради
від 23.12.2016 р. №476-VIІ

П Р О Г Р А М А
соціально – економічного розвитку села Фонтанка
на 2017 рік
Програма соціально-економічного розвитку села на 2017 рік (далі – Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку села та реалізації пріоритетів у соціальній та економічній сферах.
Вирішення проблем соціально-економічного розвитку зорієнтовано на власні сили, підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм, забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами, запровадження дієвих заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах.
Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, затверджені відповідними рішеннями сільської ради.
Мета програми: за допомогою наявних ресурсів забезпечити розвиток села в межах розроблених показників.
В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та села.
Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.


Основні напрямки соціально-економічного
та культурного розвитку с.Фонтанка на 2017 рік

Для економічного і соціального розвитку села на 2017 рік, на основі нагальних потреб і можливості бюджету визначено цілі, пріоритети та завдання, розроблено заходи щодо їх реалізації:
забезпечення нормального функціонування села, підприємств комунального та приватного секторів, бюджетних організацій, збереження тенденції росту бюджету села, та можливість фінансування програм розвитку соціально-економічної сфери в умовах фінансово-економічної кризи;
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
стабільна робота комунального господарства;
створення відповідних умов для нормального функціонування установ соціально-культурної сфери;
недопущення погіршення якості життя населення;
фінансування заходів соціально-економічного розвитку на 2017 рік.1. Соціальна сфера
Основні завдання:
забезпечення соціальної підтримки пільгових категорій громадян;
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;
- створення умов по підвищенню рівня життя населення;
- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджету;
- збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури Фонтанської сільської ради.

2. Культурний розвиток
Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини.
Пріоритетними напрямками соціально - економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток Української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в селі, поліпшення естетичного виховання молоді.
  3.Житлово – комунальне господарство,
розвиток інфраструктури та соціальної сфери

Пріорітети:

забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

підвищення рівня і якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення;

забезпечення господарської самостійності комунального підприємства, його відповідальності за якість обслуговування населення;

подолання зносу основних фондів житлово-комунального господарства;

зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання.

4. Податково-бюджетна діяльність
Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2017 році визначено:
- забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету;
- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;
- забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;
- забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси;
- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.
5. Фінансове забезпечення Програми
 
Здійснення та фінансування Програми проводитиметься відповідно до цільових програм (див. Додаток до Програми).


Сільський голова Н.П. Мішина
Додаток
до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку с.Фонтанка
на 2017 рік

Перелік
цільових програм відповідно до яких буде здійснюватися фінансування
Програми соціально-економічного розвитку с.Фонтанка
на 2017 рік

1. Програма проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік
2. Програма «Милосердя в дії» Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік.
3. Програма оздоровлення дітей Фонтанської сільської ради на 2017 рік.
4. Програма підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік.
5. Програма будівництва зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги).
6. Програма благоустрою території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік.
7. Програма проведення капітального ремонту будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік.
8. Програма підтримки дітей та молоді в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік.
9. Програма озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік.


Сільський голова Н.П. Мішина