УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІ скликання

23 грудня 2016 року                  с. Фонтанка                                  №477-VIІ

Про затвердженя  програми  проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області

на 2017 рік

Керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада

                                              ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік згідно паспорту та кошторису (Додаток 1, 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки  (Карабаджак Г.С.).

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Фонтанської сільської ради

від 23.12.2016 року  №477-VIІ

ПРОГРАМА

Проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

Мета програми

Метою Програми є покращення ефективної та якісної та безпечної роботи ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області.

Виконавці програми

Виконання даної Програми покладається на органи місцевого самоврядування - виконавчий комітет Фонтанської сільської ради.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат.

За рахунок фінансування з місцевого бюджету, відповідно до затверджених Фонтанською сільською радою бюджетних призначень на виконання Програми, проводиться виділення коштів.

Завдання програми

- створення та покращення умов праці з метою приведення в належний вигляд будівлі.

Заходи виконання Програми

- капітальний ремонт будівлі;

Очікуваний результат виконання Програми

- покращення умов праці та приведення в належний вигляд будівлі.

Сільський голова                                                                         Мішина Н.П.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиманького району Одеської області на 2017 рік

1

Ініціатор розроблення

Програми

Фонтанська сільська рада

2

Законодавство,дата,номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3

Розробник та

відповідальний

виконавець

постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки

4

Учасники Програми

Сільська рада

5

Відповідальний

виконавець(замовник)

Сільська рада

6

Термін реалізації Програми

2017 р.

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Сільський бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 800 000,00 тис. грн.

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

Додаток 2

до Програми

Кошторис

Програми проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиаманського району Одеської області на 2017 рік

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Сума в гривнях

1

Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

2017 рік              

800 000,00

ВСЬОГО

800 000,00

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.