УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІ скликання

23 грудня 2016 року                  с. Фонтанка                                  №480-VIІ

Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» Фонтанської сільської ради Лиманського району  Одеської  області на 2017 рік

З метою підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс», забезпечення стабільної роботи КП «Фонтан Сервіс», своєчасної виплати заробітної плати, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою, санітарного стану території Фонтанської сільської ради у відповідності ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20167 рік згідно паспорту та кошторису (Додаток 1, 2).

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Фонтанської сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки (Г.С.Карабаджак).

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

                                                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                           рішенням Фонтанської сільської ради

                                                                                           від 23.12.2016 року №480-VIІ

Програма

підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік

 Мета Програми

Головною метою програми підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області (далі - КП «Фонтан Сервіс») на 2017 рік ( далі - Програма) є забезпечення стабільної роботи КП «Фонтан Сервіс», своєчасна виплата заробітної плати, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території населеного пункту, його санітарного стану, забезпечення освітлення вулиць в темний час доби, шляхом внесків органу місцевого самоврядування до статутного фонду КП «Фонтан Сервіс» та дотацій.

Виконавці Програми

Виконання даної Програми покладається на органи місцевого самоврядування - виконавчий комітет Фонтанської сільської ради

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фінансування з міського бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, які є додатком до цієї Програми.

За рахунок фінансування з місцевого бюджету, відповідно до затверджених Фонтанської сільської ради бюджетних призначень на виконання Програми, може збільшуватися капітал КП «Фонтан Сервіс».

Завдання Програми

Забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати працівникам КП «Фонтан Сервіс».

Забезпечення виконання робіт по покращенню благоустрою та санітарного стану с. Фонтанка.

Забезпечення виконання робіт з обслуговування та ремонту водопроводу та системи каналізації в с. Фонтанка.

Заходи виконання Програм

Дотація на заробітну плату КП «Фонтан Сервіс».

Дотація на придбання виробничого інвентарю, інструментів та матеріалів КП «Фонтан Сервіс».

Очікуваний результат Програми

Стабільна робота КП «Фонтан Сервіс». Покращення фінансового стану КП «Фонтан Сервіс». Відсутність заборгованості по заробітної платі КП «Фонтан Сервіс». Покращення благоустрою та санітарного стану с. Фонтанка. Своєчасне обслуговування та ремонт водопроводу, системи каналізації в с. Фонтанка.

                                                                                                                                       

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

Додаток1

                                                                                                                                       до Програми

Паспорт

програми підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік

1.

Назва

Програма підтримки комунального підприємства «ФОНТАН СЕРВІС» Фонтанської сільської ради Лиманського району, Одеської області на 2017 рік

2.

Підстава для розроблення

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст..26

3.

Замовник програми

Фонтанська сільська рада

4.

Виконавці програми

Виконавчий комітет

5.

Мета програми

Забезпечення стабільної роботи КП «ФОНТАН СЕРВІС», своєчасна виплата заробітної плати, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів.

6.

Початок реалізації програми

01 січня 2017 року

7.

Кінець реалізації програми

31 грудня 2017 року

8.

Очікувані

результати

виконання

Стабільна робота КП «ФОНТАН СЕРВІС». Покращення фінансового стану КП «ФОНТАН СЕРВІС». Відсутність заборгованості по заробітній платі КП «ФОНТАН СЕРВІС». Покращення благоустрою та санітарного стану с. Фонтанка

9.

Контроль за виконанням

Постійна комісія Фонтанської сільської ради з питань комунально-побутового розвитку та регулярної політики.

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

                                           

                                                                                                                                          Додаток2

до Програми

Кошторис витрат

програми підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік

Назва заходу, потреби для виконання Програми

Термін виконання

Сума коштів в гривнях, які потрібні для реалізації заходів

1

Дотація на заробітну плату комунальному підприємств

І півріччя 2017 року

509 506,00

2

Дотація на заробітну плату комунальному підприємств

ІІ півріччя 2017 року

509 507,00

3

Дотація на закупівлю матеріалів та інструменту для проведення робіт з благоустрою

2017 рік

197 000,00

ВСЬОГО:

1 216 013,00

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.