УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІ скликання

23 грудня 2016 року                  с. Фонтанка                                  №481-VIІ

Про затвердження Програми будівництва зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги)

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Фонтанська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму будівництва зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги) згідно паспорту та кошторису (Додаток 1, 2).

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки  (Карабаджак Г.С.).

Сільський голова                                                                                 Мішина Н.П.

    «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                           рішенням Фонтанської сільської ради

                                                                                           від 23.12.2016 року №481-VIІ

Програма

будівництва зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги)

Мета Програми:

Головною метою Програми є будівництво зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області.

Основними завданнями Програми є:

Будівництва зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області для підключення будинків до мереж водовідведення.

Виконавці Програми:

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Фонтанської сільської ради.

Фінансування Програми:

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, який є додатком до цієї Програми.

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:

Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:

- будівництво зовнішніх мереж каналізації.

                                                

Очікувані результати Програми:

Виконання Програми забезпечить зменшення підтоплення території Фонтанської сільської ради.

Сільський голова                                                                                 Мішина Н.П.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми  будівництва зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги)

1

Ініціатор розроблення Програми

Фонтанська сільська рада

 2

Законодавство,дата,номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року № 2807, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 3

Розробник та відповідальний виконавець

комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки

 4

Учасники Програми

Сільська рада

 5

Відповідальний виконавець(замовник)

Сільська рада

 6

Термін реалізації Програми

2017 рік

 7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

 8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, грн.

3 747 776,00 грн.

Сільський голова                                                                                 Мішина Н.П.

Додаток  2

до Програми

Кошторис витрат

Програми будівництва зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги)

Назва заходу виконання Програми

Термін виконання заходів Програми

Сума витрат виконання заходів Програми

Будівництво зовнішніх мереж каналізації села Фонтанка Лиманського району Одеської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги)

2017 рік

3 747 776,00

ВСЬОГО

3 747 776,00

Сільський голова                                                                                 Мішина Н.П.