УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІ скликання

23 грудня 2016 року                  с. Фонтанка                                  №483-VIІ

Про затвердженя  програми  проведення капітального ремонту будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області

на 2017 рік

Керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада

                                              ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проведення капітального ремонту будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік згідно паспорту та кошторису (Додаток 1, 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки  (Карабаджак Г.С.).

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Фонтанської сільської ради

від 23.12.2016 року  №483-VIІ

ПРОГРАМА

Проведення капітального ремонту будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

Мета програми

Метою Програми є покращення ефективної та якісної роботи будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області.

Виконавці програми

Виконання даної Програми покладається на органи місцевого самоврядування - виконавчий комітет Фонтанської сільської ради.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат.

За рахунок фінансування з місцевого бюджету, відповідно до затверджених Фонтанською сільською радою бюджетних призначень на виконання Програми, проводиться виділення коштів .

Завдання програми

- створення та покращення умов праці з метою приведення в належний вигляд будівлі.

Заходи виконання Програми

- капітальний ремонт будівлі;

Очікуваний результат виконання Програми

- покращення умов праці та приведення в належний вигляд будівлі.

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми проведення капітального ремонту будинку культури села Фонтанка Лиманького району Одеської області на 2017 рік

1

Ініціатор розроблення

Програми

Фонтанська сільська рада

2

Законодавство,дата,номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3

Розробник та

відповідальний

виконавець

постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки

4

Учасники Програми

Сільська рада

5

Відповідальний

виконавець(замовник)

Сільська рада

6

Термін реалізації Програми

2017 р.

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Сільський бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 705 607,00 тис. грн.

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.

Додаток 1

до Програми

Кошторис

Програми проведення капітального ремонту будинку культури села Фонтанка Лиаманського району Одеської області на 2017 рік

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Сума в гривнях

1

Капітальний ремонт будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

2017 рік              

705 607,00

ВСЬОГО

705 607,00

Сільський голова                                                                          Мішина Н.П.