УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІ скликання

23 грудня 2016 року                  с. Фонтанка                                  №485-VIІ

Про затвердження Програми озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

Керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області згідно паспорту та кошторису (Додаток 1, 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки (Карабаджак Г.С.).

Сільський голова                                                                             Мішина Н.П.

          «ЗАТВЕРДЖЕНО»

              рішенням Фонтанської сільської ради

              від 23.12.2016 року №485-VIІ

ПРОГРАМА

озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

І.Загальні положення Програми

«Програма озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік» розроблена відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Постанови Кабінету Міністрів України №1147 від 17.09.1996 року «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

З метою покращення екологічного становища села, збільшення його інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення, існує необхідність покращення ситуації щодо озеленення території села Фонтанка.

2. Мета Програми

Основною метою даної Програми є:

- покращення екологічного становища села, створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення;

- покращення ситуації у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення села.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,                                        і заходи Програми, результативні показники

Одним із завдань Програми в 2017 році для села виділення коштів на озеленення території села Фонтанка.

Вирішення цієї проблеми дозволить покращити екологічне становище села, створить умови для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення. Покращить ситуацію у сфері охорони навколишнього природного середовища що сприятиме підвищенню залученню нових інвестицій, розвитку діючих підприємств, створенню нових суб'єктів господарської діяльності, забезпечить умови для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців села.

                                 

4.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів передбачених Програмою покладається на постійну комісію ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки.

                                                    

6.Очікуваний результат Програми

Покращення екологічного становища села, створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення. Покращення ситуації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                                             Мішина Н.П.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

                                                                                                 

1

Ініціатор розроблення Програми

Фонтанська сільська рада

2

Законодавство

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 17.09.1996 року «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

3

Розробник та відповідальний виконавець

постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, торгівлі, транспорту, надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки

4

Учасники Програми

Сільська рада

5

Відповідальний

виконавець(замовник)

Сільська рада

6

Термін реалізації Програми

2017 р.

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми

10 651,00 грн.

                                                

Сільський голова                                                                             Мішина Н.П.

Додаток 2

до Програми

КОШТОРИС

Програми озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

Назва заходів

Термін виконання

Сума в грн.,

1

Придбання квітів для озеленення території села Фонтанка Лиманського району Одеської області на 2017 рік

2017 рік

10 651,00

Всього

10 651,00

Сільський голова                                                                           Мішина Н.П.