Нормативні документи

  • Указ Президента України “Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні” 

https://www.president.gov.ua/documents/5332020-35809

  • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

  • Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

  • Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-mizhvido-a134r

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки «Безбар’єрна Україна»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-2020-%D0%BF#Text

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-2020-%D0%BF#Text