Нормативні документи

Українське законодавство про гендерну рівність та протидію дискримінації:

 1. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
 2. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
 3. Закон України «Про протидію торгівлі людьми»
 4. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
 5. Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
 6. Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 2 січня 2019 року «Методичні рекомендації щодо інтеграції та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»
 7. Постанова КМУ від 27 березня 2019 р. № 256 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року»
 9. Розпорядження Кабінет міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»
 10. Постанова КМУ №504 «Про проведення ґендерно-правової експертизи»
 11. Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від 14 Квітня 2020 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»
 12. Наказ Міністерства соціальної політики України № 86 від 07.02.2020 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»
 13. Наказ Міністерства фінансів України від 08 квітня 2019 року № 145 «Про затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм»
 14. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі

Міжнародні зобов’язання у сфері забезпечення гендерної рівності

 1. Цілі сталого розвитку ООН
 2. Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні права
 3. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
 4. Пекінська декларація
 5. Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про рівноправність жінок та чоловіків”
 6. Європейська Хартія рівності жінок та чоловіків у житті місцевих громад
 7. Угода про Асоціацію між Україною Європейським Союзом: Глава 21. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей