Містобудівний кадастр

Веб-ресурс «ВІДКРИТЕ ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ»

→ https://pmap.minregion.gov.ua/

ГЕОПОРТАЛ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

→ http://gradportal.od.ua/

СЛУЖБА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ м. ОДЕСИ

→ http://ombk.odessa.ua/kadastr

ПУБЛІЧНА КАДАСТРОВА КАРТА УКРАЇНИ

→ https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

ІНТЕРАКТИВНА ГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ

http://geoinf.kiev.ua/wp/Interaktyvna-heolohichna-karta-Ukrayiny.htm

МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР - державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному рівні, на рівні Автономної Республіки Крим, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення.

Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру.

Типове положення про службу містобудівного кадастру затверджується Кабінетом Міністрів України.

Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням таких джерел:
- Державні геоінформаційні ресурси;
- Цифрові масиви профільних геопросторових даних, які містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;
- Бази даних юридичних і фізичних осіб, порядок використання яких визначається законом;
- Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
- Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.
- Захист інформації, яка міститься у містобудівному кадастрі, здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до законодавства.
- Порядок ведення та структура містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру визначаються Кабінетом Міністрів України.