Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

Соціальна програма «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього».

 

Пропонуємо вашій увазі соціальну програму «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього».

Програма реалізується за підтримки Фонду соціального захисту інвалідів та Міністерства соціальної політики України.

Ця програма створена Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів», щоб навчити учасників програми — осіб з інвалідністю та/або членів сімей, у складі яких є особа з інвалідністю, що потребує постійного догляду, — одній з найпопулярніших і найперспективніших онлайн-професій — копірайтингу (контент-менеджменту).

Копірайтер — це сучасна та затребувана на ринку праці професія, яка допоможе учасникам програми як творчо реалізуватись, так і надалі знайти роботу та гідно забезпечувати себе та членів своєї родини.

Наразі в Україні проживає 2,7 млн людей з інвалідністю, з яких менш ніж 20% є працевлаштованими. До цього ж 1,4 млн осіб мають 3 групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати. А в разі пристосування робочих місць до потреб людини з інвалідністю, частина осіб з 2-ю та 1-ю групою можуть працювати на робочому місці або віддалено.

ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРОГРАМИ МОЖУТЬ: люди з інвалідністю та/або члени сімей, у складі яких є особа з інвалідністю, що потребує постійного догляду.

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ Є БЕЗКОШТОВНОЮ.

ДАТА ПОЧАТКУ КУРСУ: 01 вересня 2021 року

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ: 4 місяці (по 2 уроки на тиждень)

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН: 135 годин

Програмою курсу передбачені домашні завдання, спрямовані на закріплення отриманих знань. Домашні роботи будуть перевірятися кураторами програми.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 40 осіб, які будуть розділені на 2 підгрупи (по 20 осіб відповідно).

ДЛЯ НАВЧАННЯ НЕОБХІДНО: комп’ютер, ноутбук або планшет та доступ до мережі Інтернет.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ.

ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ необхідно направити електронний лист на пошту vgoi.psi@gmail.com, вказавши тему листа: «Онлайн-курс. Копірайтинг», а в самому листі зазначити:

  1. Ваше ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові).
  2. Ваш вік.
  3. Ваш номер мобільного телефону.
  4. Адресу вашої електронної пошти для зв’язку.
  5. Ваш статус: людина з інвалідністю або член сім’ї, у складі якої є людина з інвалідністю, що потребує постійного догляду.

У разі виникнення запитань та/або труднощів з реєстрацією контактною особою з боку Організації є:

– Катерина : телефон: 050 810 32 45

***

                                                                                                                                  

Лиманська районна філія ООЦЗ повідомляє, що 26.04.2021 року розпочнеться навчання на базі ДНЗ “Одеський центр ПТО ДСЗ” (дистанційно) за напрямком “Підготовка управителів багатоквартирного будинку та керівного складу підприємств ЖКГ, що надають послуги з управління та утримання житлового комплексу” з терміном навчання 2 тижні (70 годин).

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ»

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для курсів цільового призначення (підвищення кваліфікації) безробітних за напрямком

«Підготовка  управителів  багатоквартирного  будинку  та  керівного  складу  підприємств  ЖКГ, що  надають  послуги  з  управління  та  утримання  житлового  комплексу»»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальний план та програма для курсів цільового призначення за напрямком «Підготовка управителів багатоквартирного будинку та керівного складу підприємств ЖКТ, що надають послуги з управління та утримання житлового комплексу» призначені для підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері житлово-комунальної інфраструктури.

Управитель багатоквартирного будинку – фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб. (Закон України № 417-VIII від 14.05.2016 «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Підвищення кваліфікації передбачає прискорене формування професійних умінь і навичок, необхідних для управління та утримання житлового комплексу, з урахуванням потреб ринку праці, посиленню їх конкурентоспроможності на сучасному ринку.

Навчальний план та програма є документами, що визначають зміст курсу цільового призначення, зумовлений сучасними вимогами.

На сьогодні ринок управління багатоквартирними будинками перебуває на стадії становлення та потребує фахової підготовки потенційних управителів, а також підвищення кваліфікації діючих в контексті нового законодавства.

Під час розробки навчальних планів та програм враховано основні завдання курсу цільового призначення для задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці підприємців, реалізацію державної політики зайнятого населення.

Тривалість курсу складає 70 годин  відповідно до обсягу навчального матеріалу з теоретичного та практичного  навчання.

Після проходження курсу слухачі повинні вміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені навчальним напрямком «Підготовка управителів багатоквартирного будинку та керівного складу підприємств ЖКТ, що надають послуги з управління та утримання житлового комплексу».

Навчання завершується  підсумковим заняттям (диференційний залік).

Особам, які опанували курс підвищення кваліфікації в повному обсязі  видається посвідчення про проходження навчання за напрямком, зразок якого затверджує державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Тематичний навчальний план

 

Напрямки

 

Тематика Години
Модуль І.Організаційно-правові та економічніаспекти діяльності з управління та утримання житлового комплексу
1. Організаційні та правові аспекти діяльності управителів багатоквартирним житловим будинком

 

1.1. Огляд законодавства з питань управління багатоквартирними житловими будинками.

1.2.          Організаційно-правові форми управителів та їх функції.

1.3.          Відносини управителя з органами управління ОСББ (ЖК, ЖБК), власниками жилих і нежилих приміщень, а також підприємствами, що надають ЖК послуги.

1.4.          Діючі стандарти, норми та правила у сфері надання ЖК послуг та зокрема з управління та утримання житлового комплексу.

8
2. Управління багатоквартирними житловими будинками 2.1.          Прийняття управителем багатоквартирного будинку в управління. Зміст договору про управління.

2.2.          Організація забезпечення мешканців будинку житлово-комунальними послугами.

2.3.          Огляд системи будівельних конструкцій і приміщень, інженерне обладнання будинку. Технічна експлуатація й обслуговування будинку і прибудинкової території.

2.4.          Залучення спеціалізованих організацій до надання послуг з експлуатації та утримання будинку і прибудинкової території.

Ведення документації щодо стану, утримання та експлуатації будинку.

12
3. Організація проведення капітальних ремонтів багатоквартирного будинку, його окремих елементів 3.1.          Планування капітального ремонту.

3.2.            Склад проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, врахування нормативних вимог

3.3.            Джерела фінансування капітального ремонту будинку

3.4.            Укладання та зміст договору з підрядником на виконання робіт з капітального ремонту. Контроль за здійсненням ремонтнихробіт

4
4. Фінансово-економічні аспекти діяльності управителя та формування тарифів на послуги управителя 4.1.            Механізм та порядок формування тарифів на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

4.2.            Визначення вартості послуги з управління житловим будинком.

4.3.            Визначення розміру відрахувань до резервного і ремонтного фондів (на здійснення поточного та капітального ремонтів).

Виконання управителем делегованих повноважень щодо здійснення розрахунків пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

4.5. Особливості та порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність ОСББ (ЖК, ЖБК).

 

16
Модуль II. Техніко-технологічні аспекти безпечної експлуатації та утримання

житлового комплексу

5. Житловий будинок

як єдиний інженерно-будівельний комплекс

5.1.          Сучасні підстави безпечної експлуатації житлового будинку, як цілісного інженерно-будівельного комплексу.

Методи обстеження та критерії оцінки стану конструкцій будинку, моніторинг стану конструкцій. Періодичність ремонтів.

8
6.Енергоменеджмент

як елемент

ефективного

управління

багатоквартирним

будинком.

6.1.                Основи та базові принципи енергоменеджменту. Енергоаудит та складання енергетичного паспорту будинку.

6.2.                Розробка інвестиційного проекту здійснення енергозберігаючих заходів у джерела фінансування заходів з енергозбереження. Підготовка документів для залучення зовнішніх ресурсів.

8
Модуль Ш. Сучасні стандарти менеджменту та програмні засоби щодо управління та утримання житлового комплексу
7. Особливості систем управління підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

Системи менеджменту якості та сучасні тенденції

удосконалення систем управління ЖКГ

7.1.          Огляд оперативних задач ЖКГ з управління якістю надання ЖК послуг.

7.2.          Системи менеджменту якості. Історичний розвиток та сучасні тенденції удосконалення систем управління організації.

7.3.           Огляд міжнародних стандартів менеджменту: екологічного менеджменту, енергоменеджменту, охорони праці тощо.

7.4.           Огляд вимог стандарту СОУ ЖКГ 00.01 — 010.2010 «Стандартизація послуг. Послуги зуправління та утримання житлового комплексу. Загальні вимоги»

7.5.           Огляд міжнародних стандартів ISOсерії 9000: основні положення та принципи управління організацією.

7.6.           Огляд вимог Міжнародного стандарту ISO9001: 2008 (ДОГУ ISO9001: 2009) та рекомендацій стандарту ISO9004:2009 «Управління з метою досягнення сталого розвитку організації. Підхід с точки зору менеджменту якості.»

2
8. Аудит систем якості та сертифікація систем менеджменту і підприємств ЖКГ 8.1.       Аудит систем якості. Основні поняття аудиту тайого види.

8.2.       Огляд вимог Міжнародного стандарту ISO 19011:2011

8.3.       Сертифікація систем менеджменту підприємств ЖКГ. Практичні рекомендації щодо планування удосконалення системи менеджменту ЖКГ, розподілу відповідальності, повноважень при удосконаленні системи менеджменту ЖКГ та розробки процесу обміну інформацією в системі менеджменту ЖКГ.

2
9. Основи менеджменту щодо забезпечення безпечної експлуатації житлового комплексу 9.1.            Огляд вимог СОУ ЖКГ 00.01-011:2010 «Класифікація послуг управління та утримання житлового комплексу»

9.2.            Ідентифікація небезпек та оцінка ризиків в сфері виконання послуг з управління та утримання житлового комплексу.

9.3.            Загальні підходи, щодо зниження ризиків невідповідної експлуатації житлового комплексу та невідповідного надання ЖК послуг.

9.4.            Взаємодія з інспекційними та контролюючими органами: права, обов’язки, відповідальність.

4
10. Програмне забезпечення підприємств, які надають житлово-комунальні послуги 10.1.        Автоматизація процесів управління, як елемент ефективного управління житловім комплексом

10.2.        Паспортизація технічного стану житлового комплексу (мета, можливості тощо)

10.3.        Огляд спеціалізованого програмного забезпечення (113) автоматизації дальності з управління та утримання житлового комплексу (за ознаками: бухгалтерія та фінанси, абонентські служби, інженерні служби)

10.4.        Інноваційний програмний комплекс «СУПЕР МКД». Функціональні можливості.

Етапи впровадження програмних комплексів: складності та шляхи вирішення

4
 

Диференційний залік

2
 

Разом:

70

 

 

 

Петрівський аграрний коледж запрошує на День відкритих дверей: