Оприлюднення

Повідомлення про завершення громадського обговорення (змін до дет. плану с. Ліски). Дата оприлюднення 17.06.2020 року

Повідомлення про завершення громадського обговорення (змін до дет. плану с. Крижанівка) Дата оприлюднення 17.06.2020 року

Повідомлення. Дата оприлюднення: 04.05.2020 року

Повідомлення. Дата оприлюднення: 04.05.2020 року.

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 22.10.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 09.10.2020 року

Паспорти бюджених програм. Дата оприлюднення: 08.10.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 02.09.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення 12.08.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення 23.06.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення 04.06.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 17.04.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 25.03.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 28.02.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення:19.02.2020 року

ЗВІТИ 2020. Дата оприлюднення: 15.01.2020 року

ПАСПОРТИ ПРОГРАМ 2020. Дата публікації: 15.01.2020 року

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 12.12.2019 року.

Паспорти бюджетних програм. Дата оприлюднення: 14.11.2019 року

Паспорти програм. Дата оприлюдненя: 03.10.2019 року

Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту рішення Про добровільне об’єднання територіальних грома. Дата оприлюднення: 26.09.2019 року

Розпорядження про початок процедури громадського обговорення проекту рашення Про добровільне об’єднання територіальних громад. Дата оприлюднення: 26.09.2019 року

№166 від 14_08 _2019 Про звернення до суб’єктів містобудування щодо присврєння адрес Дата оприлюднення: 15.08.2019 року

Паспорти бюджетних програм Дата оприлюднення: 02.08.2018 року

Перелік документів неохідних для отримання матеріальної допомоги за рахунок районного бюджету

Паспорти бюджетних програм Дата оприлюднення: 24.07.2019 року

Дата оприлюднення: 26.06.2019 року

Оголошення про визначення виконавця з вивезення побутових відходів на території Крижанівської сільської ради

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Крижанівської сільської ради.
Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради від “21” червня 2019 року №133.
Місцем проведення конкурсу є: 67562, вул. Ветернів, 5, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область; час проведення конкурсу 10:00.
Уповноважені за зв’язок з учасниками конкурсу:
Мельник О.М.

Кваліфікаційні вимоги до учасника конкурсу:
– наявність матеріально-технічної бази;
– вартість надання послуг;
– наявність працівників відповідної кваліфікації (водії автотранспортних засобів спеціалізованих автомобілів);
– досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

Надання послуг з вивезення побутових відходів повинно відповідати:
– статті 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”;
– статті 351 Закону України “Про відходи”;
– постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”;
– постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”;
– постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг”.

Для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам учасниками конкурсу надаються наступні документи:
– копія статутних документів (статут, положення тощо);
– копія балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;
– оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
– копія документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази тощо);
– оригінал документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із вивезення рідких побутових відходів за останній рік;
– копія технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
– копія довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення рідких побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
– оригінал довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
– копія довідки про проходження водіями медичного огляду;
– оригінал документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів;
– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення рідких побутових відходів (інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належної якості.

Територія надання послуг з вивезення побутових відходів повинна розташовуватися у межах с. Крижанівка та с. Ліски. Об’єкт, на яких вивозитимуться побутові відходи, – Полігон Дальніцький кар’єр.
Вимоги до конкурсних пропозицій – конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
Конкурсні пропозиції оцінюються за наступними критеріями:
– вартість послуг;
– рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу;
– наявність можливості проводити щоденний контроль за станом транспортних засобів;
– наявність можливості підтримання належного санітарного стану транспортних засобів, що здійснюють перевезення рідких побутових відходів;
– наявність можливості проводити щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті;
– наявність можливості зберігання та охорони транспортних засобів для перевезення рідких побутових відходів;
– кількість працівників відповідної кваліфікації;
– фінансова спроможність учасника конкурсу;
– строки надання послуг;
– наявність досвіду в роботі з надання послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.
Організатор конкурсу протягом 3 робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.
У разі надходження 2 і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 робочих днів.
Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів у день їх проведення.
Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом 3 робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
Конкурсні пропозиції приймаються та реєструються секретарем конкурсної комісії за адресою: 67562, вул. Ветеранів, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область, щоденно (крім суботи та неділі) з 08.00 до 17.00, перерва – з 13.00 до 14.00.
Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій 26.07.2019 до 12.00.
Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюватиметься 26.07.2019 року о 14.00 за адресою: 67562, вул. Ветеранів, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.
Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ

 Дата оприлюднення 18.02.2019 роУКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Проект рішення: ХХХХ сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
Автор: постійна комісія з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності , етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів (Спельнік С.В.).

Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області

Відповідно до ст.140 Конституції України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області (Додаток 1).
2. Виконавчому комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області забезпечити оприлюднення Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
3. Це рішення набуває чинності через 10 днів з дня його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.
4. З дня набрання чинності цим рішенням вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської ради від 10.02.2012 № 300-VI «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності , етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів (Спельнік С.В.).

 

 

 

Додаток №1 до проекту рішення
ХХХХ сесії Крижанівської сільської ради

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ТЕРИТОРІЇ КРИЖАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області розроблено з метою врегулювання порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, забезпечення прозорості правовідносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в сфері розміщення тимчасових споруд, забезпечення раціонального використання та збереження територій загального користування, створення належних умов життєдіяльності людини на території Крижанівської сільської ради.
1.2 Правила розроблені відповідно до:
1) пункту 42, 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2) Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
3) Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
4) Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
5) Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
6) Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,
7) Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою»,
8) Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».
9) Інших нормативно-правових актів.

1.3 Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які встановлюють тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради.

 

1.2. Визначення термінів.

У цих Правилах поняття вживаються в такому значенні:
База даних тимчасових споруд – сукупність інформації щодо розміщених тимчасових споруд, в якій зазначаються відомості про власника тимчасової споруди; тип, функціональне призначення, площу, район та адресу розташування тимчасової споруди; номер, дату видачі та строк дії паспорту прив’язки.
Висновок про відповідність намірів – документ дозвільного характеру, в якому встановлюється відповідність намірів розміщення тимчасової споруди комплексній схемі ( за її наявності ), будівельним нормам, вимогам цих Правил.
Замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити тимчасову споруду на території загального користування або на земельній ділянці приватної форми власності.
Заява про наміри розміщення тимчасової споруди – яка подається замовником з метою отримання висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури щодо відповідності намірів розміщення тимчасової споруди комплексній схемі ( за її наявності ), будівельним нормам, вимогам цих Правил.
Заява про оформлення паспорту прив’язки – заява довільної форми, яка подається замовником з метою оформлення органом містобудування та архітектури паспорту прив’язки для розміщення тимчасової споруди.
Комплексна схема розміщення тимчасових споруд — схема розміщення тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради або її частині — вулиці (скверу, бульвару, провулку, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування тимчасових споруд.
Об’єкт благоустрою – території загального користування, які використовуються для розміщення тимчасової споруди та прилеглої території.
Пайова участь в утриманні об’єкту благоустрою – форма грошової участі власника тимчасової споруди в утриманні об’єкту благоустрою шляхом укладення договору з балансоутримувачем або органом місцевого самоврядування.
Паспорт прив’язки – комплект документів, у яких визначено місце встановлення тимчасової споруди або групи тимчасових споруд на топографо-геодезичній основі М 1:500, схема благоустрою прилеглої території, кольорові фасади споруди, розріз споруди, елементів благоустрою тощо.
Пересувна тимчасова споруда (ПТС) – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності
Прилегла територія – територія по периметру тимчасової споруди, благоустроєна відповідно до вимог цих Правил, схема якої є невід’ємною частиною паспорту прив’язки.
Протиправно розміщена тимчасова споруда – тимчасова споруда, розміщена за відсутності діючого паспорту прив’язки або інших обов’язкових документів передбачених цими правилами.
Рішення про оформлення паспорту – документ дозвільного характеру, який є підставою для оформлення та видачі паспорту прив’язки тимчасової споруди замовнику.
Стаціонарна тимчасова споруда (дали ТС) – одноповерхова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей та по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м., виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
Група тимчасових споруд – група зблокованих чи не зблокованих тимчасових спор, не більш п’яти штук.
Орган містобудування та архітектури – відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, який уповноважений виконувати функції у сфері розміщення тимчасових споруд.
Об’ємне-просторове рішення будівлі – зовнішня форма об’єму будівлі.
Композиційна цілісність – архітектурний задум, побудова і просторове рішення об’єкта, а також співвідношення окремих його частин, що утворюють єдине ціле. Композиційна цілісність характеризується тим, що жоден з елементів композиції не може бути замінений або змінений без шкоди для цілого.
Розмірність і пропорційність – певний взаємозв’язок і співвідношення між об’єктом в цілому і його частинами і їх елементами, при яких всі елементи збалансовані між собою.
Фасад – зовнішня вертикальна поверхня будівлі або будови, споруди. Залежно від типу споруди та форми його плану, місця розташування розрізняють лицьовій, бічний і дворовий фасади.
Утримання об’єктів благоустрою — регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів благоустрою, забезпечення нормальних умов їх функціонування, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строку служби.
Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу, земельної ділянки, об’єкту благоустрою ) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення заходів з утримання майна, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

1.3. Завдання та повноваження органу містобудування та архітектури.

1.3.1 В сфері розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності діяльність органу містобудування та архітектури є відкритою та публічною.
1.3.2 Орган містобудування та архітектури:
– організує розроблення та подання на затвердження Виконавчого комітету Крижанівської сільської ради комплексні схеми розміщення та архітектурні типи ТС;
– здійснює утримання та ведення Бази даних ТС – створення, супроводження програмного забезпечення, технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що в ній містяться;
– здійснює інвентаризацію ТС, а також обстеження і фіксацію дотримання фізичними і юридичними особами вимог Правил розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності;
– в межах компетенції розглядає заяви про наміри встановлення ТС, заяви про оформлення паспорту прив’язки, внесення змін, переоформлення, видачу дублікату, анулювання, продовження строку дії паспорту прив’язки ТС;
– складає Висновок про відповідність намірів розміщення ТС комплексній схемі розміщення (за наявності), вимогам будівельних норм, вимогам цих Правил або надає аргументовану відмову у складанні висновку;
– приймає Рішення про оформлення паспорту прив’язки для розміщення ТС або рішення про відмову в оформленні паспорту прив’язки;
– оформлює, реєструє та видає паспорти прив’язки на розміщення ТС; продовжує дію, видає дублікати, вносить зміни, призупиняє, анулює паспорти прив’язки;
– складає акти порушень вимог даних Правил власниками тимчасових споруд;
– надає фізичним та юридичним особам обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень цих Правил, контролює виконання цих приписів;
– розглядає скарги з питань розміщення ТС, в тому числі на засіданнях виконавчого комітету Крижанівської сільської ради в порядку, визначеному Правилами, приймає рішення за результатами розгляду скарг;
– готує та подає в установленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Крижанівської сільської ради щодо демонтажу протиправно розміщених ТС;
– на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Крижанівської сільської ради входить до складу комісії, що організовує та здійснює у встановленому порядку демонтаж ТС.

1.4. Завдання та функції балансоутримувача.

1.4.1 Балансоутримувач:
– забезпечує економічно ефективне використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення ТС;
– розраховує обсяги пайової участі власників (користувачів) ТС в утриманні об’єктів благоустрою та подає на затвердження виконавчого комітету Крижанівської сільської ради,
– укладає з власниками (користувачами) ТС Договори про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, у випадках, передбачених цими Правилами;
– забезпечує повноту сплати обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою при розташуванні ТС;
– розраховує розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою, що використовується для розміщення та експлуатації тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
– укладає з власниками (користувачами) ТС Договори про найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою при розташуванні ТС, у випадках, передбачених цими Правилами;

 

2. ВИМОГИ У СФЕРІ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

2.1 За конструкцією ТС можуть буди:
– Стаціонарна тимчасова споруда (СТС);
– Пересувна тимчасова споруда (ПТС);

2.2 За функціональним призначенням ТС можуть бути:
– ТС для надання побутових послуг;
– ТС для продажу квітів та садово-огороднього інвентарю;
– ТС для продажу зоологічних товарів;
– ТС для продажу тютюнових виробів, алкогольних, слабоалкогольних напоїв;
– ТС для продажу хлібобулочних виробів;
– ТС для продажу друкованих засобів масової інформації;
– ТС для продажу молочної та м’ясної продукції;
– ТС для продажу рибної продукції;
– ТС для продажу книг, поліграфічної продукції, канцелярії;
– ТС для продажу ювелірних прикрас;
– ТС для продажу іграшок та товарів для дітей;
– ТС для продажу (ремонту) мобільних телефонів, техніки;
– ТС заклади швидкого харчування;
– ТС іншого функціонального призначення (продаж лотерей, ломбарди, обслуговування автотранспорту, інше);

2.3 Споруди, які розміщуються відповідно до цих правил, є тимчасовими спорудами та не є об’єктами нерухомого майна.
2.4 Для розміщення тимчасових споруд відповідно до цих Правил оформлення прав на земельну ділянку не вимагається.
2.5 Єдиною підставою для розміщення тимчасових споруд є паспорт прив’язки.
2.6 Термін дії паспорту прив’язки складає не менше одного року.
2.7 Не допускається встановлення тимчасових споруд площею більше 30 квадратних метрів, або групи ТС кількістю більше п’яти.
2.8 Розміщення тимчасових споруд здійснюється:
2.8.1 На землях комунальної власності;
2.8.2 На приватних земельних ділянках – за згодою власника земельної ділянки або балансоутримувача.
2.9 Розміщення тимчасових споруд забороняється безпосередньо біля фасадів адміністративних і культових будівель, біля пам’ятників, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків.
2.10 Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.
2.11 На доступному для огляду місці на тимчасовій споруді повинна бути розміщена інформація в довільній формі про суб’єкта підприємницької діяльності, якому належить тимчасова споруда, строк дії паспорту прив’язки, функціональне призначення тимчасової споруди.
2.12 Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з
ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання
вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу.
При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може
перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися
поряд з ТС в погоджених межах паспорту прив’язки.
2.13 Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.
2.14 При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.
2.15 Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з придбання та обслуговування якої покладаються на власника ТС. Стаціонарні ТС можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.
2.16 Зовнішній вигляд фасадів ТС повинен відповідати вимогам, встановлених Правил благоустрою населених пунктів Крижанівської сільської ради та графічним матеріалам паспорту прив’язки ТС.
2.17 Об’ємне-просторове планування ТС та прилеглої території до неї повинне мати композиційну цілісність, художню виразність, розмірність та пропорційність по відношенню до людини, ландшафту, містобудівної ситуації.
2.18 Стилістичне оформлення ТС не повинне вступати в композиційний конфлікт та резонанс з естетичними виглядами суспільства.
2.16 Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.
2.17 Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм.
2.17.1 Розміщення ТС на території ринку, як торговельного об’єкта
визначається планувальною документацією території цього ринку або
проектною документацією його споруди.
2.18 Для розміщення групи ТС (але не більше п’яти) розробляється єдиний паспорт прив’язки ТС з прив’язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
2.19 Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та
місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення
таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами
місцевого самоврядування.
2.20 При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні
обмеження, передбачені будівельними нормами.
2.21 Розміщення ТС на землях дорожнього господарства здійснюється відповідно до Законів України «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», ст. 71 Земельного Кодексу України.
2.21 Власники (користувачі) ТС зобов’язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.
2.22 Режим роботи ТС встановлюється суб’єктом господарювання
відповідно до законодавства.
2.23 Не допускається встановлення тимчасової споруди з порушенням прав інших осіб.

3. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ НАМІРІВ РОЗТАШУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

3.1 Для погодження намірів розміщення стаціонарної або пересувної ТС вимогам комплексної схеми (за наявності), будівельним нормам, містобудівній документації, вимогам цих Правил, заявник безпосередньо або через центр надання адміністративних послуг подає Заяву про наміри розміщення ТС до виконавчого комітету Крижанівської сільської ради.
3.1.1 В Заяві зазначається:
• Тип (конструкцію) та функціональне призначення ТС згідно переліку п. 2.1 (якщо функціональне призначення відсутнє в переліку, зазначається «Інше функціональне призначення» із уточненням різновиду товару/роботи/послуги в дужках),
• бажана площа ТС,
• орієнтовна площа прилеглої території,
• орієнтовна адреса розміщення споруди.
В заяві також зазначається, що замовник бере на себе відповідальність за відсутність порушень прав інших осіб внаслідок розміщення ТС та зобов’язання щодо утримання закріпленої за ТС об’єкта благоустрою (території) в належному стані або братиме пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.
Також в заяві зазначається згода власника (користувача) ТС щодо укладання договору майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) з Крижанівською сільською радою.
3.1.2 До заяви додаються наступні документи:
– графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 , кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості;
– ескізи зовнішнього вигляду ТС;
-реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація, свідоцтво про підприємницьку діяльність);
– в разі розміщення ТС на земельній ділянці яка знаходиться в приватній власності або користуванні до заяви додається засвідчена в установленому порядку копії документів які засвідчують право власності або користування земельної ділянки або засвідчена в установленому порядку згода власника даної земельної ділянки;
3.1.3 Цей перелік документів є вичерпним.
3.2 Протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви орган містобудування та архітектури складає Висновок про відповідність намірів (далі – Висновок ), в якому зазначається відповідність намірів розміщення ТС комплексній схемі (за її наявності), будівельним нормам, містобудівній документації, вимогам цих Правил або приймає обґрунтоване рішення про відмову та готує відповідний проект рішення чергового засідання виконавчого комітету Крижанівської сільської ради.
3.3 Про відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам замовник повідомляється відповідним органом з питань містобудування та архітектури письмово протягом трьох робочих днів з дня такого визначення відповідності намірів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.
3.4 Рішення про відмову у наданні Висновку має бути обґрунтованим.
3.5 Обґрунтованим є рішення, прийняте з підстав, встановлених даними Правилами, нормами Законів, державних будівельних норм України.
3.7 Заявник має право оскаржити рішення про відмову в реалізації намірів розміщення ТС в судовому порядку. У випадку подання позову дія рішення призупиняється, інші висновки щодо цього місця розташування не затверджуються.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТУ ПРИВ’ЯЗКИ

4.1 Для оформлення паспорту прив’язки після отримання Висновку про відповідність намірів розміщення ТС та погоджувального рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради щодо розміщення ТС замовник безпосередньо або через центр надання адміністративних послуг подає в орган містобудування та архітектури Заяву про оформлення паспорту прив’язки.
4.2 До заяви додаються наступні документи:
– копію висновку про відповідність намірів розміщення ТС;
– копію погоджувального рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради щодо розміщення ТС;
– схема розміщення ТС виконану на топографічній зйомці М 1:500, яка виконана суб’єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
– ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50, які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
– схему благоустрою прилеглої території, складену суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
– технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;
– якщо замовник має намір розміщення споруди на земельній ділянці приватної форми власності, погодження власника (користувача) земельної ділянки чи документи на землекористування;
– реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація, свідоцтво про підприємницьку діяльність);
Зазначені документи замовником отримуються самостійно.
4.3 За наслідками розгляду документів орган містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів приймає рішення про оформлення паспорту прив’язки або про відмову у його оформленні.
4.3.1 Час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив’язки ТС.
4.3.2 Для підготовки паспорта прив’язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.
4.4 Рішення про відмову в оформленні паспорту прив’язки має бути обґрунтованим.
4.5 Обґрунтованим є рішення, прийняте з підстав:
– подання замовником неповного пакету документів визначених п. 4.2. цих правил;
– зазначення замовником недостовірних даних в поданих документах;
– невідповідність намірів розміщення ТС державним будівельним нормам;
4.6 Після отримання паспорту прив’язки замовник набуває право на розміщення ТС.
4.7 Паспорт прив’язки оформлюється відповідно до Додатка №1 та включає:
1. Схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;
2. Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);
3. Технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;
4. Копії правовстановлюючих документів замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).
4.8.1 Паспорт прив’язки підписується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури.
4.8.2 При оформленні паспорта прив’язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених законом та цими Правилами.
4.8.3 Паспорт прив’язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий – у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.
4.9 Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого
комітету Крижанівської сільської ради письмову заяву за формою, наведеною у Додатку № 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки. До заяви замовник додає фотографію ТС (групи ТС) яка була встановлена.
4.12 Паспорт прив’язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив’язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру та комплексної схеми розміщення ТС ( за наявності ).
4.13 Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.
4.14 Відхилення від паспорта прив’язки ТС не допускається.

5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ В УТРИМАНІ ОБ’ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ

5.1 Власники (користувачі) тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності які розміщуються на території об’єкта благоустрою, повинні утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.
5.2 Форма договору щодо пайової участі приймається відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України 12.11.2013 № 537;
5.3 Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до схеми благоустрою паспорта прив’язки ТС з урахуванням Додатку до «Типових правил благоустрою території населеного пункту» Затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.11.2017 № 31 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою».
5.4 Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють за формулою
В = Пз х Сбв,
де Пз – загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;
Сбв – базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

6. ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ ОКРЕМОЇ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕМЕНТУ БЛАГОУСТРОЮ (ПОКРИТТЯ)

6.1 Договір майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) (далі – Договір) укладається між заявником (власником ТС) та Крижанівською сільською радою, в особі голови Крижанівської сільської ради на підставі рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради строком не більш строку визначеного у висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури щодо відповідності намірів розміщення ТС будівельним нормам України.
6.2 Форма договору щодо майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) приймається відповідно до Додатку №3 цих Правил. Умови договору можуть змінюватися.
6.3 Розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття), що є власністю Крижанівської сільської ради, і використовується для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності визначається згідно Порядку визначення розміру плати фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) на якому розміщаються тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області (Додаток №4)
6.4. Для укладання договору найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) власник тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення подає балансоутримувачу об’єкта благоустрою заяву встановленого зразка, згідно з Додатком №5 .
6.5. Для укладення договору суб’єкт господарювання із заявою, додає такі документи:
– копію паспорта та ідентифікаційного коду;
– витяг (довідку) з єдиного державного реєстру фізичної особи-підприємця чи юридичної особи;
– копія Статуту чи Положення (для юридичних осіб);
– довідку про банківські реквізити (у разі наявності);
– довідку органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;
– копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);
– копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
– затверджений органом містобудування та архітектури паспорт прив’язки ТС.

6.6. Підставами для розірвання Договору до закінчення строку його дії є:
– звернення суб’єкта господарювання із заявою щодо розірвання договору;
– припинення підприємницької діяльності суб’єкта господарювання;
– недотримання суб’єктом господарювання умов договору;
– припинення дії паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності;
– рішення суду.

6.7. Після розірвання або закінчення строку дії договору власник ТС повинен здійснити демонтаж тимчасової споруди в 15-ти денний строк та відновити об’єкт благоустрою.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗМІЩЕННЯМ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

7.1 Для розгляду спірних питань, що виникають в процесі розміщення та експлуатації тимчасових споруд може утворюватися Комісія з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд (далі – Комісія ).
7.2 До складу Комісії входять посадові особи Крижанівської сільської ради.
7.3 На виконання своїх повноважень Комісія має право виходити на місце для огляду місця розміщення споруд та оцінки обставин, здійснювати фотофіксацію тимчасової споруди, складати акти фіксації подій на місці, опитувати мешканців щодо предмету спору, викликати скаржників та власників тимчасової споруди для вирішення спорів, проводити засідання з розгляду скарг, приймати рішення про дотримання або недотримання вимог Правил при встановленні ТС.
7.4 У випадку отримання скарги, пов’язаної з розміщенням тимчасової споруди, Комісією здійснюється вихід на місце для фіксації наявності /відсутності порушення вимог цих Правил. За результатами виходу Комісією складається Висновок щодо наявності/відсутності порушень на момент виходу, копія якого надсилається заявнику протягом 10 робочих днів з дня складення.
7.5 У випадку встановлення порушень вимог Правил щодо встановлення та експлуатації тимчасової споруди, Комісією приймається Рішення про недотримання вимог паспорта прив’язки при встановленні та експлуатації тимчасової споруди або, у випадку не встановлення порушень вимог Правил – Рішення про відмову у задоволенні скарги.
7.6 Рішення про недотримання вимог паспорту прив’язки при встановленні та експлуатації тимчасової споруди є підставою для анулювання паспорту прив’язки.

8. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ВИДАЧА
ДУБЛІКАТУ, АНУЛЮВАННЯ ПАСПОРТУ ПРИВ’ЯЗКИ

8.1 Підставою для продовження дії паспорту прив’язки ТС є:
– Рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради щодо подовження терміну розміщення тимчасової споруди.
Продовження строку дії паспорту прив’язки здійснюється шляхом внесення нової дати дії паспорта прив’язки за умови відсутності підстав для відмови, встановлених Правилами.

8.2 Підставами для анулювання паспорту прив’язки є:
– Недотримання вимог паспорта прив’язки при встановленні та експлуатації ТС;
– Не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив’язки;
– Надання недостовірних відомостей в документах, наданих до заяви про оформлення паспорту прив’язки ТС;
– У випадку прийняття Комісією Рішення про недотримання вимог паспорту прив’язки при встановленні та експлуатації ТС паспорт прив’язки анулюється протягом 3 днів з дати прийняття рішення;
– Не укладання та не виконання умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою;
– Не укладання та не виконання умов договору майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття);
– Порушення вимог цих Правил.
8.2.2 Після анулювання паспорту прив’язки ТС, розірвання договору пайової участі в розвитку благоустрою населених пунктів та договору майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) відновлення благоустрою замовником є обов’язковим.

8.3 Дія паспорта прив’язки призупиняється за таких умов:
– необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, з обов’язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;
– необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, без попередження;
8.3.1 У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах – тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради про призупинення дії паспорта прив’язки. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.
8.3.2 Підставами для відновлення дії паспорта прив’язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.
8.3.3 Підставами для внесення змін в паспорт прив’язки є зміна реквізитів суб’єкта господарювання. Зміни вносяться органом містобудування та архітектури за заявою власника.
8.4 У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив’язки у частині ескізів фасадів. Орган з питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.
8.5 Підставою для видачі дубліката паспорту прив’язки є його втрата або знищення. Видача дубліката паспорту прив’язки здійснюється протягом 10 робочих днів органом містобудування та архітектури на підставі заяви власника ТС.
8.6 У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, ТС підлягає демонтажу.

9. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

9.1 Демонтажу (знесенню) підлягають незаконно встановлені ТС, а відповідна земельна ділянка – поверненню та приведенню в попередній стан, у разі:
1) відсутності паспорта прив’язки ТС, інших дозвільних документів;
2) анулювання паспорта прив’язки ТС, закінчення терміну його дії;
3) самовільного розміщення ТС;
4) невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам;
5) відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
6) коли є рішення судових органів або подання інших уповноважених органів державної влади;
7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.2 При виявленні тимчасових споруд, яка встановлена або використовуються з порушенням чинного законодавства та цих Правил, Комісією з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області (далі – Комісія) складається та підписується відповідний акт, який надсилається власнику (користувачу), задля усунення порушень.
У разі відмови власника (користувача) добровільно, у визначений в акті термін, усунути виявленні порушення, або у разі невиконання вказаного акту, матеріали, що підтверджують факти порушення вимог чинного законодавства України, разом з актом Комісії надаються відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області задля анулювання паспорта прив’язки ТС та підготовці на розгляд виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області проекту рішення про звільнення території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області від ТС, які встановлені та експлуатуються з порушенням вимог чинного законодавства України, з переліком ТС, що підлягають знесенню (демонтажу).
Після прийняття рішення про демонтаж тимчасових споруд власнику (користувачу) надається 15-денний термін для виконання рішення щодо усунення порушень та приведення території в попередній стан.
9.3 На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області про звільнення території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області від незаконно встановлених тимчасових споруд Комісією з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області готується попередження з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету і наклеюється на ТС з проведенням фотофіксації. В попередженні визначається термін усунення порушень вимог чинного законодавства України та приведення території в попередній стан.
9.4 У разі невиконання власником ТС вимог щодо усунення порушень вимог чинного законодавства України та не приведення території в попередній стан протягом строку, зазначеного в попередженні, демонтаж (знесення) ТС виконується Комунальним підприємством “Надія” Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області (далі – КП «Надія») або іншим суб’єктом господарювання.
Під час демонтажу (знесення) ТС залучаються, в разі необхідності, представники державних органів, служб та організацій.
9.5 У разі, якщо ТС не має власника або власник ТС невідомий, знесення (демонтаж) ТС здійснюється за результатами обстеження ТС, згідно з пунктами 8.2, 8.3 та 8.7 цього Порядку.
9.6 Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в такому порядку:
9.6.1 Представники підприємства, які виконують демонтування споруди, складають акт про знесення (демонтажу) відповідно до Додатку №6 тимчасової споруди який містить:
1) дату, час проведення знесення (демонтажу) та місце розташування ТС, підстави для її демонтажу;
2) прізвище, ім’я, по-батькові, посади та підписи представників підприємств, які виконують демонтування споруди;
3) найменування підприємств, що виконують демонтування споруди та відключення від інженерних мереж;
4) опис ТС, що демонтується (зноситься): геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро та водопостачання і перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;
5) відомості про власника ТС;
6) матеріали фотофіксації ТС;
7) опис майна, що знаходиться в ТС.
9.6.2 Після складання акту про демонтаж (знесення) тимчасової споруди ТС опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, який організовується та облаштовується суб’єктом господарювання, задіяним у знесенні (демонтажі).
9.7 Витрати на знесення (демонтаж) ТС у випадках, передбачених пунктом 8.1 цього Порядку, покладаються на місцевий бюджет Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, а в подальшому вони компенсуються власником (користувачем) ТС.
9.8 Демонтовані ТС повертаються власникові (користувачеві) після надання відповідних документів, які засвідчують право власності (майнові права) або користування, після оплати ним робіт з відключення від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання ТС, відновлення благоустрою на місці демонтованих ТС згідно з розрахунками, наданими суб’єктами господарювання, що були задіяні в демонтажі ТС.
9.9 Для власників (користувачів) ТС розмір плати встановлюється та складається таким чином:
1) за демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання ТС – згідно з калькуляцією, наданою суб’єктом господарювання, з яким Крижанівською сільською радою Лиманського району Одеської області укладено договір та який безпосередньо здійснював демонтаж (знесення) ТС;
2) за зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання або згідно з калькуляцією, наданою суб’єктом господарювання, з яким Крижанівською сільською радою Лиманського району Одеської області укладено договір щодо тимчасового розміщення та збереження конструкції ТС та майна, що знаходиться в ТС;
3) за відключення від інженерних мереж – згідно з калькуляціями, наданими суб’єктами господарювання, які безпосередньо здійснили (виконали) відключення;
4) за відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) ТС – згідно з калькуляцією, наданою суб’єктом господарювання, який виконав роботи з відновлення благоустрою згідно з договором, який було укладено.
9.10 Після закінчення передбаченого чинним законодавством терміну зберігання примусово демонтованих ТС, власники яких не з’явилися за їх поверненням та не сплатили витрати, передбачені пунктом 8.9 цих Правил, рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий комітет Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області відповідно до вимог діючого законодавства України.

 

10. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Всі паспорти прив’язки та інші документи, отримані до набрання чинності даними Правилами діють протягом указаного в них строку.
10.2 Після закінчення строку дії документів, які були підставою для встановлення тимчасової споруди, власник тимчасової споруди має право на продовження дії паспорту прив’язки у встановленому в цих Правилах порядку.

Додаток № 1 до Правил розміщення тимчасових споруд для

провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради

 

ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ
_______________________________
(назва ТС)

Замовник ________________________________________________________
(найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

Примірник N * ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив’язки виданий
__________________________________________________________________
(керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування
та архітектури виконавчого органу сільської, селищної,
міської ради, районної державної адміністрації)

Паспорт прив’язки дійсний до “__” _____ 20___ року

Паспорт прив’язки продовжено до “__” _____ 20___ року

_________________ _______________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініциали)

М.П.

Дата видачі ____ ____________ 20____ року

 

 

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

М 1:50

———————————
| |
| |
| Місце креслення |
| |
| |
———————————

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

Площа земельної ділянки згідно з документами на
землекористування ____ га

М 1:500

———————————
| |
| |
| Місце креслення |
| |
| |
———————————

Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:
__________________________________________________________________
_______________

* Паспорт прив’язки складається у 2-х примірниках. Перший
примірник надається замовнику, другий примірник зберігається в
органі містобудування та архітектури, який видав паспорт
прив’язки.

——————————————————————
|________ _____________________________________________ |
|(підпис) (прізвище, ініціали керівника (заступника) |
| підприємства, установи, організації |
| розробника) |
| |
|М.П. |
| |
|Дата складання ____ ____________ 20____ року |
——————————————————————

 

 

 

Додаток №2 до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької

діяльності на території Крижанівської сільської ради Сільському голові Крижанівської сільської ради

Лиманського району Одеської області

 

 

ЗАЯВА

Заявник (суб’єкт господарювання) _____________________________________
___________________________________________________________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив’язки
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності,
виданого відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області від __________________ N ______________________________________________,
виконані у повному обсязі.

 

________________ _________________ _______________
(Дата) (Підпис) (П.І.Б.)

Додаток №3 до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради

 

ТИПОВІЙ ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ ОКРЕМОЇ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕМЕНТУ БЛАГОУСТРОЮ (ПОКРИТТЯ)

 

 

 

 

Додаток №4 до Правил розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради

 

ПОРЯДОК
визначення розміру плати фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) на якому розміщаються тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.

1. Загальні положення.
1.1 Цей порядок визначає принципи визначення розміру плати власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення щодо найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) на якому розміщаються тимчасова споруда (група тимчасових споруд) для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
1.2 Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою території Крижанівської сільської ради (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

2. Принципи визначення розміру плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття)
та фактори, що впливають на її розмір.

2.1 Розмір плати визначається за принципами:
– компенсації витрат бюджету Крижанівської сільської ради на розширене відтворення об’єктів благоустрою;
– комплексного підходу до розвитку інфраструктури Крижанівської сільської ради;
– сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою території Крижанівської сільської ради.
2.2 Розмір плати визначається з урахуванням таких факторів:
– площа ТС (групи ТС) для здійснення підприємницької діяльності;
– площа частини елементу благоустрою (покриття) що необхідна для обслуговування (утримання) ТС (групи ТС);
– грошова ставка розміру плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття), яка затверджена рішенням Крижанівської сільської ради відповідно до розподілу зон території Крижанівської сільської ради (Додаток № 1);

3. Методика розрахунку розміру плати:
– визначення розміру плати за 1 квадратний метр площі;
– визначення площі об’єкта;
– визначення терміну, на який встановлюється (розміщується) тимчасова
Споруда (група тимчасових споруд);

4. Розрахунок розміру плати:
4.1. Розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) при встановленні (розміщенні) ТС торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів на термін до 10 діб), розраховується за наступною формулою:
МРП = П х КМх ГСР, де
МРП – річний розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) (грн.);
П – загальна площа елементу благоустрою (покриття), кв.м;
КМ – кількість місяців найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття);
ГСР – грошова ставка розміру плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття);

4.2. Розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) при встановленні тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних, рекламних та інших заходів на термін до 10 діб встановлюється в розрахунку за добу та в залежності від займаної площі елементу благоустрою (покриття), на якій проводиться захід:
– для проведення розважальних заходів (цирк, пересувні зоопарки,
тощо):
0,01% від мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством
України на час проведення заходів;
– для проведення рекламних та інших заходів:
0,05% від мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством
України на час проведення заходів.

4.3. Загальна сума плати визначається з урахуванням фактичного терміну проведення відповідного заходу (без урахування часу на проведення підготовчих робіт, який не може перевищувати 2 (двох) діб);
4.5. Особи, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів (на термін до 10 діб) з використанням ТС сплачують суми плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) єдиним платежем до початку проведення заходу.
4.6. Розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) при встановленні (розміщенні) пересувної тимчасової споруди, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності встановлюється в розмірі 10% на місяць, від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на момент підписання договору і сплачується щомісячно (або єдиним платежем за весь термін здійснення такої діяльності) на підставі типового договору встановленого зразка згідно з додатком 3 до цього Порядку.
4.7. Розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття), визначений в цьому Порядку, не враховує податки які нараховуються і сплачується суб’єктом господарювання додатково відповідно до норм чинного законодавства.
4.8. Плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) сплачується щомісячно рівномірно протягом календарного року.
4.9. Контроль за своєчасною сплатою за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) та виконанням умов діючих договорів здійснюється суб’єктом господарювання та балансоутримувачем.
4.10. Питання визначення розміру плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття), термінів сплати, порядку застосування та обсягів нарахування штрафних санкцій, нормативів, перегляду штрафних санкцій по діючих договорах, строків оплати, зарахування витрат, контролю за укладанням і виконанням договорів та інші питання, не врегульовані даним Порядком, виносяться на розгляд виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для прийняття відповідного рішення.
4.11. Моніторинг та контроль сплати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Крижанівської сільської ради.

 

 

Додаток №1 до

ПОРЯДОКУ визначення розміру плати фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб за найм окремої індивідуально визначеної

частини елементу благоустрою (покриття) на якому розміщаються тимчасова споруда для

провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
.

 

 

Додаток №5 до Правил розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради

 

ЗАЯВА

про оформлення договору найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) для розміщення тимчасової споруди (групи тимчасових споруд) для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради

Відповідно до рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради від ____ ________ 20__ р. за № ________, паспорту прив’язки тимчасової споруди (групи тимчасових споруд) від ___ __________ 20___ р. № __________________, прошу укласти договір найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) для розміщення тимчасової споруди (групи тимчасових споруд) для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, загальної площею _________ м2, за адресою_______________________________________
______________________________________________________________________________
(адреса розміщення ТС, поштова адреса земельної ділянки, кадастровий номер)

Площа прилеглої території ______ м2.

До заяви додається:
– копію паспорта та ідентифікаційного коду;
– витяг (довідку) з єдиного державного реєстру фізичної особи-підприємця чи юридичної особи;
– копія Статуту чи Положення (для юридичних осіб);
– довідку про банківські реквізити (у разі наявності);
– довідку органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;
– копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);
– копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
– затверджений органом містобудування та архітектури паспорт прив’язки ТС.

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

_____________________________ _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
____ _______________ 20___ року

 

 

 

 

Додаток №6
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території
Крижанівської сільської ради

АКТ № ____
про демонтаж (знесення) тимчасової споруди

о _______ год. ___ ________ 20__ року с. Крижанівка

На виконання рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області від _________________ № ______ “_________________________________________________________________” у присутності:_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

здійснюється звільнення території від тимчасової споруди (далі – ТС), яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства України:

1. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж)
проведено відключення ТС від електромереж.

2. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання, яким проведено знесення (демонтування) споруди)

проведено демонтаж ТС та її вивезення.

Адреса розташування ТС _____________________________________________
___________________________________________________________________

Власник (користувач) ТС _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Зовнішні ознаки ТС __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро-та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень)

Опис майна, що знаходиться в тимчасовій споруді: _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Матеріали фотофіксації додаються.

 

Присутні :
___________________________________________ _________________
(ПІБ, посада) (Підпис)

___________________________________________ _________________
(ПІБ, посада) (Підпис)

___________________________________________ _________________
(ПІБ, посада) (Підпис)

___________________________________________ _________________
(ПІБ, посада) (Підпис)

___________________________________________ _________________
(ПІБ, посада) (Підпис)

___________________________________________ _________________
(ПІБ, посада) (Підпис)

___________________________________________ _________________
(ПІБ, посада) (Підпис)

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області»

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-VІ зі змінами та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 зі змінами.

 

         І. Визначення проблеми.

На сьогоднішній день на території Крижанівської сільської ради діючий Порядок розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності, затверджений в 2012 році є застарілим, потребує приведенню у відповідність до норм чинного законодавства, положень чинної містобудівної документації та потребує прийняття нового  нормативно – правового акту, яким визначаються вимоги щодо розташування та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою. Крім того, розміщення суб’єктами господарювання тимчасових споруд, що мають різний зовнішній вигляд, а також відсутність належного врегулювання питання утримання таких споруд негативно впливає на естетичний вигляд населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.

Зважаючи на посилення тенденції встановлення тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради та з метою впорядкування розміщення існуючих тимчасових споруд, взявши до уваги рішення Крижанівської сільської ради щодо створення власного уповноваженого органу містобудування та архітектури який регулює питання розміщення тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради, питання розробки та затвердження нових правил є гострою проблемою яка потребує негайного вирішення.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва так

Прийняття зазначеного проекту регуляторного акту-рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області  «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» дасть можливість дотримання передбачених законодавством норм та правил, забезпечить права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди, забезпечить права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Зазначена проблема не може бути вирішення за допомогою ринкових механізмів, оскільки розвиток економіки не дозволяє в повній мірі контролювати ведення суб’єктами господарської діяльності в умовах добросовісної конкуренції.

Розв’язання проблеми, що зачіпається в цьому аналізі неможливо за допомогою існуючих актів через їх застарілість.

 

         ІІ. Цілі регулювання.

Основними цілями розробки та впровадження даного проекту рішення є виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, забезпечення з  урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою під час розташування тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради, а також встановлення зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових споруд.

Цілями регулювання є:

 • забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
 • забезпечення права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди;
 • дотримання передбачених законодавством норм та правил;
 • встановлення вимог до утримання тимчасових споруд, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територій;
 • визначення місць розташування ТС, розроблених з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та  раціонального  використання територій, охорони  історико-культурної   спадщини,   земельно-господарського устрою
 • покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду населених пунктів;
 • ефективне використання ресурсів територіальної громади;
 • збереження охоронних зон інженерних мереж;
 • дотримання вимог обмежень щодо червоних ліній доріг;

 

          ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

 1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Відсутність регулювання.

Залишення старих правил

 

Альтернатива 2 Прийняття рішення сільської ради «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області»

 

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1
Альтернатива 2 Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного законодавства. Передбачуваність дій влади. Підвищення іміджу влади щодо можливості покращення якості надання адміністративних послуг щодо надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. Забезпечення прозорості процедури розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності.

Виведення суб’єктів зі схем тіньової економіки через появу механізмів впливу.

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування (держави):

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1
Альтернатива 2 Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного законодавства. Підвищення іміджу влади щодо можливості покращення якості надання адміністративних послуг щодо надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Виведення суб’єктів зі схем тіньової економіки через появу механізмів впливу.

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

25 25
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100% Х

 

                 Вид альтернативи:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1
Альтернатива 2 1.Спрощення процедур отримання паспортів прив’язок на тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності.

2. Реалізація з боку суб’єктів господарювання прав щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

3. Покращення умов обслуговування мешканців Крижанівської громади.

4. Одержання якісних послуг.

5. Забезпечення благоустрою та озеленення прилеглих територій до тимчасових споруд.

 

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

 

 

 

 

     ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності  (досягнення цілей під час вирішення проблеми):

Рейтинг результативності  (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

 

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті
Альтернатива 2 4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті  повною мірою

  

Рейтинг результативності:

Рейтинг результативності 

 

Вигоди (підсумок) Витрати  (підсумок) Обґрунтування відповідного   місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2 1.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

2.Відповідає потребам у вирішенні проблем в цілому;

3.Чіткий порядок реалізації прав фізичних та юридичних осіб

0 грн. 1.Упорядковує відносини у сфері розміщення тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради;

 

2.Забезпечує урахування громадських та приватних інтересів

          

           Рейтинг:

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи   Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Альтернатива 1
Альтернатива 2 Лише  у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином.

Обраний спосіб :

1.Відповідає вимогам чинного законодавства;

2.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

3.Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

4.Повністю відповідає у вирішенні проблеми.

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

Зовнішні фактори, що впливають на дію регуляторного акта:

1.Позитивні фактори: дотримання суб’єктами господарювання порядку розміщення тимчасових споруд що покращить естетику житлового середовища.

2.Негативні фактори:

– зміни чинного законодавства, що змусить переглянути регуляторний акт та внести у нього відповідні зміни;

– незаконне встановлення тимчасових споруд, що призведе до порушення благоустрою.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Можливість досягнення цілей у разі прийняття рішення є цілком реальною, не потребує додаткових витрат та забезпечується у разі добросовісного виконання його вимог підприємцями. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатній та відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються  виконавчі органи сільської ради.

 

 

       

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

 

         Пропонується для вирішення проблеми розробити проект регуляторного акту, який би враховував вимоги чинного законодавства.

Даний проект регуляторного акту затвердити на засіданні Крижанівської сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» після оприлюднення даного Аналізу впливу регуляторного акта оприлюднити в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань з подальшим відстеженням результативності регуляторного акта.

Запропонований механізм дії цього проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

         VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

        Виконання вимог запропонованого регуляторного акту не потребуватиме додаткових витрат.

    

           VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється з дня набрання чинності рішення Крижанівської сільської ради. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумки аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві,  які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Орієнтовний строк дії акту становить, щонайменше, 5 років.

 

           VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

            Показники результативності:

 1. Кількість поданих суб’єктами господарювання заяв про наміри розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 2. Загальна кількість суб’єктів господарювання, якими отримані паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 3. Загальна кількість суб’єктів господарювання, яким відмовлено в погодженні відповідності намірів щодо розміщення тимчасових споруд та видачі паспорту прив’язки.
 4. Покращення естетики житлового середовища у зв’язку з впорядкуванням розміщення тимчасових споруд та їх архітипів.
 5. Проведення благоустрою та озеленення прилеглої території до тимчасових споруд.

 

          ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

При визначенні заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, в разі його прийняття, визначені наступні строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Після прийняття рішення Крижанівської сільської ради «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» протягом року, з дня прийняття регуляторного акту, проводиться базове відстеження результативності дії рішення шляхом розгляду пропозицій суб’єктів, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання його чинності шляхом розгляду пропозицій суб’єктів. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

 

Додаток до аналізу регуляторного впливу проекту рішення  Крижанівської сільської ради області «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області»

                          

                           ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

            Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб`єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 07.02.2019 по 15.03.2019.

 

Примітка. Консультування проводилось за окремими діями з окремими суб`єктами малого підприємництва, які задіяні у цих діях. Зокрема, враховано процедури, яких слід дотримуватись при розміщенні ТС.

 

Поряд-ковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо),інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
 

1.

телефонні розмови  

10 фізичних осіб-підприємців

З 06.02.2019 – 15.02.2019 при розмові по телефону фізичним особам-підприємцям надані роз`яснення щодо порядку розміщення тимчасових споруд (ТС).
2. робочі зустрічі 3 фізичних осіб-підприємців З 06.02.2019-28.02.2019 відділом містобудування та архітектури були проведені робочі зустрічі з суб`єктами підприємницької діяльності.

Від фізичних осіб-підприємців отримана інформація щодо їх фінансових витрат на виготовлення ескізного проекту розміщення стаціонарної тимчасової споруди, на виготовлення та встановлення ТС згідно затвердженого архітипу, на влаштування благоустрою тощо. Фізичним особам-підприємцям надані рекомендації стосовно виконання належного благоустрою навколо ТС з додержанням відповідного санітарного стану впродовж всього терміну, на який погоджено встановлення ТС

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб`єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

 • кількість суб`єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 25 (одиниця);
 • питома вага малого підприємництва у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів господарювання» проведеного аналізу регуляторного впливу).

 

Примітка. Регулювання стосується суб`єктів малого бізнесу, які матимуть намір встановити ТС у відповідності до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської територіальної громади (далі-Правила).

 

 1. Розрахунок витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

 

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п`ять років
Оцінка «прямих» витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Оцінка вартості адміністративних процедур суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Витрати відсутні.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва

Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий комітет Крижанівської сільської ради Одеської області.

 

Процедура регулювання суб`єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб`єктів малого та мікро підприємництва) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб`єкта Оцінка кількості суб`єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

 

 

 

 

Витрати відсутні.

Запропонований регуляторний акт не передбачає утворення нового органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб`єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер  

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)  

За п`ять років

Витрати відсутні.

 

 

 

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи Крижанівської сільської ради щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області»

 

 

Розробник проекту регуляторного акту – відділ містобудування та архітектури Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області сумісно з відповідальними комісіями.

 

 1. Проект регуляторного акту – проекту рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» відповідає принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Проект регуляторного акту – проекту рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

Прийняття зазначеного проекту регуляторного акту-рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області  «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» дасть можливість дотримання передбачених законодавством норм та правил, забезпечить права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди, забезпечить права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

 

Основними цілями розробки та впровадження даного проекту рішення є виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, забезпечення з  урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою під час розташування тимчасових споруд на території Крижанівської сільської ради, а також встановлення зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових споруд.

 

Визначаються принципи та способи досягнення цілей регулювання:

– забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

– забезпечення права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди;

– дотримання передбачених законодавством норм та правил;

– встановлення вимог до утримання тимчасових споруд, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територій;

– визначення місць розташування ТС, розроблених з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень,  вимог щодо охорони навколишнього природного  середовища  та  раціонального  використання територій, охорони  історико-культурної   спадщини,   земельно-господарського устрою;

– покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду населених пунктів;

– ефективне використання ресурсів територіальної громади;

–  збереження охоронних зон інженерних мереж;

–  дотримання вимог обмежень щодо червоних ліній доріг;

 

Детальне регламентування Порядку дасть можливість упорядкувати та зменшити кількість елементів благоустрою, ТГ, ТС, які розміщені хаотично та без дотримання норм чинного законодавства.

За умови прийняття рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» буде створено наступні можливості:

 • покращення стану благоустрою с. Крижанівки та с. Ліски;
 • встановлено єдиний підхід у вирішенні питань щодо захисту прав територіальної громади Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області;
 • врегулювано правові відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами незалежно від форм власності, які виникають під час демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС;
 • роз`яснено процедуру демонтажу, обліку, зберігання, оцінки майна (елемент благоустрою, ТГ, ТС) і розпорядження ним;
 • регламентовано порядок повернення власнику демонтованого елементу благоустрою, ТГ, ТС та компенсація ним до сільського бюджету витрат понесених при проведенні робіт по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, прибирання території (від сміття, що залишилось після демонтажу), перевезенню, розвантаженню та зберіганню даних об’єктів.

Зазначений акт предбачає врахування змін чинного законодавства України, їх впорядкування та створення єдиного локального акту, яким будуть врегульовані питання демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей  були розглянуті всі актуальні можливості.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акту, такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

 1. Узагальнений висновок:

Враховуючи проведену експертизу, регуляторного акта – проекту рішення Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Дата оприлюднення: 20.02.2019

 

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

Проект рішення XLI сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

Автор: депутат Спельнік С.В.

 

Про встановлення ставки акцизного

податку з юридичних та

фізичних осіб на території

Крижанівської сільської ради

 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 10, ст. 12, ст. 212, ст. 213.1.9 та ст. 215.3.10 Податкового кодексу України,  п. 24 ч. 1 ст. 26, ст. ст. 59, 63, 69  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», приймаючи до уваги Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-19 від 24.12.2015,  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018,  з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області ставки акцизного податку на 2020 рік для підакцизних товарів у таких розмірах:

– 5 % – від вартості товару для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового Кодексу України;

– 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару – для нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового  Кодексу України.

 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» № 636-VІI від 18.04.2018 року.

3. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити.

4. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не раніше 01.01.2020 року.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.)

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Крижанівської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської  сільської ради»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до п. 10.2 ст.10 Податкового кодексу України сільські ради своїм рішенням встановлюють ставки акцизного збору та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи вищевикладене, сільською радою щорічно розробляється проект рішення «Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської  сільської ради» та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.

Прийняття рішення впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість села.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так
Органи місцевого самоврядування так
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва так

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10,12, 212,213.1.9 та ст.215.3.10 267 Податкового Кодексу України та закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та  шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Крижанівської сільської ради. Проектом рішення передбачається затвердити ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за  ставками, встановленими Кодексом, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах.
Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори»

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та відповідне наповнення сільського бюджету, створенню фінансової основи самодостатності територіальної громади села.
 1. Визначення альтернативних способів.
 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2. Посилення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його оприлюднення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця села час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання та обговорення проекту рішення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів та надання пільг затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення
 1. I Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є  встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку і збору визначаються платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки на порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати (додаткові) на виконання вимог регуляторного акту з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

Витрати За перший рік За 5 років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень відсутні відсутні
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень відсутні відсутні
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень відсутні відсутні
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень відсутні відсутні
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень відсутні відсутні
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень відсутні відсутні
7 Витрати, пов’язані із наймами додаткового персоналу, гривень відсутні відсутні
8 Інше (уточнити), гривень відсутні відсутні
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень відсутні відсутні
10 Кількість суб’єктів   підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 114 114
11 Сумарні витрати суб’єктів  підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 0*114=0 0*114=0


БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів підприємництва

 

Витрати (додаткові) на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відсутні.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання відсутні відсутні відсутні 114 відсутні
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
камеральні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
виїзні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
6. Підготовка звітності за результатами регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
7. Інші адміністративні процедури (уточнити) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Разом за рік відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Основними показниками результативності акту є:

– забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати податків і зборів.

– створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових показників доходів бюджету);

– кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акту складає 114 осіб, до місцевого бюджету за 2019 рік поступило акцизного податку на суму 18989950 грн.;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів  в  електронних ЗМІ ).

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до сільського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Моніторинг впровадження регуляторного акту покладений постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень сільською радою та її виконавчого комітету.

У проекті рішення  відсутні положення, які містять ознаки дискримінації,  правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект не стосується питань впливу реалізації акту на ринок праці.

 

При  розробці  проекту  регуляторного  акту  враховано  думку  суб’єктів  господарювання,  керівників  бюджетних  та  комунальних  підприємств  та  установ,  представників  управління  економіки,  фінансового  управління,  фіскальної  служби, щодо  визначення  найбільш  оптимальних  ставок податку, з  дотриманням вимог чинного законодавства.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

(мікро- та малі):

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання:

114 (одиниць), їх  питома вага складає 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів мікропідприємництва на виконання вимог  регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання  вартість одиниць

Відсутні
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні
5 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

6 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць     114
7 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

114 *0,0=0,0грн.
8 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

Оціночно: 0,25 годин
9 Процедури організації виконання вимог регулювання

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Оціночно: 0,5годин*12=6 годин
10 Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Оціночно: 0,5 години
11 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Відсутні
12 Інші процедури (уточнити)  –
13 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 114

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет    Крижанівської сільської ради

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва ) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання —- —- —– —- —-
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні , виїзні —- —- —– —- —-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання —- —- —– —- —-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання —- —- —– —- —-
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання —- —- —– —- —-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання —- —- —– —- —-
Разом за рік х х х х —-

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік

Отже,      бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий)
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання Сума сплаченого акцизного податку -18989950 грн.
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2)
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва Відсутні
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2 + рядок 4)

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання- відсутні

 

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області щодо регуляторного впливу проекту рішення Крижанівської сільської ради Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської  сільської ради

 

Постійна депутатська комісія  з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради, керуючись статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Крижанівської сільської ради «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» на 2020 рік та встановила наступне.

Зазначений проект рішення був розроблений з метою забезпечення сталого соціально – економічного розвитку територіальної громади, запобігання втратам сільського бюджету.

Розробником регуляторного акту є депутат Крижанівської сільської ради Спельнік С.В.

Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 №909-УІІІ та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017 (зі змінами).

Затвердження ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку громади Крижанівської сільської ради.

1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акту, постійна комісія визначає наступне.

Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки свідчить про необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

Відповідно до Податкового кодексу України, відносини, що вини­кають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України та відповідно до статті 12 цього Кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради.

Затвердження ставок акцизних податків передбачених проектом рішення  Крижанівської сільської ради «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» на 2020 рік, дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку територіальної громади сіл.

Проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

При підготовці проекту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік.

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Крижанівської сільської  ради регуляторного акту «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради», проект рішення Крижанівської сільської  ради «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради», аналіз регуляторного впливу проекту рішення Крижанівської сільської  ради  «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» розміщено на офіційному веб-сайті Крижанівської сільської  ради в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій.

Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Крижанівської сільської ради «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Регуляторний акт спрямований на однозначне тлумачення відомостей, що містяться в рішенні, оскільки має вплив на визначення розміру ставки акцизного податку. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.  Запропонований регуляторний акт має вплив на суб’єктів господарювання,  на території Крижанівської сільської  ради.

Регуляторний акт забезпечує:

– отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;

– проведення моніторингу ставок оподаткування на території Крижанівської сільської ради;

– інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

– положення даного акту прості;

– чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт.

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання відносин, визначене Податковим кодексом України.

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

Забезпечить прозорий механізм справляння плати акцизного податку для фізичних та юридичних осіб.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування.

При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акту, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Крижанівської сільської ради та має термін дії впродовж 2020 року.

Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Крижанівської сільської ради «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 1. Узагальнений висновок

Проект регуляторного акту – проект рішення сільської ради «Про ставки акцизного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

 

Дата оприлюднення 20.02.2019

 

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

Проект рішення XLI сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

Автор: депутат Спельнік С.В.

 

Про встановлення ставок єдиного податку

для суб’єктів господарювання  юридичних осіб

та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської сільської ради

 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статей 59, 63, 69  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 291, 293, 294 та 295 Податкового кодексу України, приймаючи до уваги Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20 грудня 2016 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити ставку єдиного податку для суб’єктів господарювання (юридичних осіб чи фізичних осіб – підприємців), які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності в розмірі:

1.1. Для першої групи – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень:

–  в розмірі 10 % прожиткового мінімуму;

1.2. Для другої групи – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень:

–  в розмірі 10 % мінімальної заробітної плати.

 1. Зміна розміру ставки єдиного податку, об’єкта оподаткування проводиться лише внесенням змін до цього рішення в разі прийняття змін до Податкового кодексу України.
 2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської сільської ради» № 637-УІІ від 18 квітня 2018 року.
 4. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити.

6. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не раніше 01.01.2020 року.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.)

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу на проект рішення

Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання  юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території

Крижанівської сільської ради

 

I. Визначення проблеми

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

Необхідність встановлення ставок єдиного податку зумовлена потребою приведення  процедури прийняття регуляторного акту вимогам діючого законодавства. В зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу встановлено групи платників єдиного податку та відповідні ставки.

За даними звітів бухгалтерії Крижанівської сільської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються за рішенням сільської ради, сплатили до місцевого бюджету  5317537 грн. за 2018 рік.

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни V
Держава V
Суб’єкти господарювання, V
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення єдиного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення єдиного податку з 01.01.2020 року з урахуванням змін статей 10, 291,293,294 та 296 Податкового Кодексу необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

— Виконання вимог чинного законодавства.

— Врегулювання правовідносин між Крижанівської сільської радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

— Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку села.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) По закінченню 2019 року діюче на території Крижанівської сільської ради рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2020 році.
Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.Сталі надходження до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку села.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигоди та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Відсутні По закінченню 2019 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2020 році.
Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку села. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Можливе незначне зменшення споживчих цін Відсутні
Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Виділення коштів з сільського бюджету на програми соціально-економічного розвитку села Відсутні

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками. Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.Витрати на сплату податку зменшається, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.
Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Відсутні Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Крижанівської сільської ради.

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)
Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) 1 Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського  бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2021 року.
Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп 4  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку села. Суб’єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за максимальними ставками згідно рішення Крижанівської сільської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Для держави і громадян вигоди відсутні.Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками. Суб’єкти господарювання – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у місцевий бюджет. Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Село не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.
Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Село не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку. Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської сільської ради» з метою отримання зауважень та пропозицій.
 2. Встановлення ставок єдиного податку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва) не здійснюється розрахунок витрат, якщо питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання не перевищує 10%. По Крижанівської сільської радою раді питома вага суб’єктів малого підприємництва становить 9%. Додаткових затрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва немає

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке дорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при промірному рості мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

 

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Строк дії акту – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі прогнозні показники:

 

Назва показника за 2018р.
Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.) 5317537 грн.
Загальна кількість платників єдиного податку, чол. 453
Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акту

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

 

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської сільської ради»

Постійна депутатська комісія  з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради, на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробником проекту регуляторного акту є депутат Крижанівської сільської ради Спельнік С.В.

Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В цілому при підготовці проекту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

– розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади на офіційному сайті Крижанівської сільської ради в мережі Інтернет за адресою  http:// fontanska-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проект регуляторного акту – «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської сільської ради» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них. Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, та доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акту, визначено показники результативності регуляторного акту та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

Постійна депутатська комісія з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

 Дата оприлюднення: 20.02.2019

 

 

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

Проект рішення XLI сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

Автор: депутат Спельнік С.В.

 

Про встановлення податку на майно в частині

податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради

та затвердження Положення про нього

 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, пункту 10.3 статті 10, відповідно до п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 статей 59, 63, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  приймаючи до уваги Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20 грудня 2016 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська сільська рада, вирішила:

 1. Встановити на території Крижанівської сільської ради податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік.
 2. Затвердити Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додається).
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської ради «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього» № 639-УІІ від 18 квітня 2018 року.
 4. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити.

5. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не раніше 01.01.2020 року.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.)

 

 

Додаток

до проекту  рішення Крижанівської сільської ради

 

Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 1. Загальні положення

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської  сільської ради Лиманського району Одеської області встановлюється на підставі  ст. 266 Податкового кодексу Україні та  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 69 Бюджетного кодексу України.

Основні поняття:

об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки;

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно -, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торгівельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, авто заправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки тощо);

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) садиби (в тому числі центральні) – адміністративно-громадські, виробничо-господарські та житлові будівлі, господарства тощо, зосереджені в одному місці;

ж) інші будівлі.

 1. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 1. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 1. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Встановити на території Крижанівської сільської ради пільги щодо податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, звільнивши від його сплати фізичних осіб, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості та не використовують ці приміщення у комерційних цілях, щодо господарських (присадибних) будівель (крім центральних садиб) – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, гаражі, хліви, вбиральні, літні кухні, погреби, навіси, котельні, бойлерні.

Встановити пільги з податку, що сплачується на території Крижанівської сільської ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, у вигляді звільнення від сплати податку для:

ветеранів Великої Вітчизняної війни;

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (відповідно до ст. ст. 6,7,9,10), в тому числі учасники АТО;

дітей війни,

осіб що мають статус багатодітних батьків або статус малозабезпеченої родини (за наявності відповідних документів);

інваліди 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності

осіб, віднесених до 1 та 2 категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 1,2 ст.14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

осіб, що досягли пенсійного віку.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Відомості стосовно пільг, встановлених Крижанівською сільською радою з оплати податку, подаються до відповідного контролюючого органу (Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити.).

 1. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлюються у наступному розмірі:

– для об’єктів житлової нерухомості (крім центральних садиб), що перебувають у власності фізичних,  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1м2 бази оподаткування;

– для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних,  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, бази відпочинку, будинки відпочинку – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;

б) будівлі офісні – адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;

в) будівлі торговельні – магазини, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;

г) гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;

ґ) садиби (в тому числі центральні) – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;

д) інші будівлі – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування.

 1. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” пункту 5.1 статті 5 Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” пункту 5.1. статті 5 Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” пункту 5.1. статті 5 Положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в” цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів “а”-“г” цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1. статті 8 Положення, та відповідні платіжні реквізити  Крижанівської сільської ради надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.5. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Крижанівської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. Відповідальність

11.1.Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового кодексу України.

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

В зв’язку з цим та з метою визначити джерела наповнення сільського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією сільської ради проект рішення та «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього».

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розроблено на підставі податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є складовою податку на майно та має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Таким чином з 01.01.2020 року сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

 1. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

 • визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;
 • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
 • встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.
 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього» спричинить значні втрати дохідної частини селищного бюджету.

 1. Механізм розв’язання проблеми.

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради місцевий податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

 1. Аналіз вигоди та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигоди та витрат.

 

Сфера впливу Вигода Витрати
Для територіальної громади Надходження до сільського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою Відсутні
Органи місцевого самоврядування Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів Процедура розробки та прийняття регуляторного акту
Фізичні та юридичні особи Прозорість дій місцевих органів влади Витрати, пов’язані зі сплатою податку

 

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 1. Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);

– обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи-платники місцевих податків т зборів.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведене після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

 

 

Експертний висновок

щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього.

НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТу –  “Про встановлення податку на  майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього».

ПРОБЛЕМА:

Регуляторний акт  створюється  з  метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку сіл,  наповнення сільського бюджету, затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  в зв’язку з введенням в дію  Закону України “Про внесення змін до Податкового  кодексу України  від 20 грудня 2016 року № 1791-УІІІ та Закону України “Про внесення змін до Податкового  кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07 грудня 2017 року № 2245-19 .

Цей регуляторний акт встановлює податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначає об’єкти оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, податкові періоди, строк та порядок сплати податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до бюджету.

ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ:

–  впорядкування механізму сплати місцевих податків і зборів відповідно вимогам чинного законодавства

 • підвищення мотивації громадян до заняття окремими видами підприємницької діяльності;
 • легалізація окремих видів підприємницької діяльності;
 • збільшення надходжень до місцевого бюджету;
 • приведення чинного регулювання у відповідність з Податковим кодексом України та принципами державної регуляторної політики.

МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ:

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Прийняття такого регуляторного акту є доцільним, він відповідає принципам державної  регуляторної  політики  (ст. 4 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

Розробником проекту  регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст. 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності“. Проект рішення пройшов процедуру оприлюднення.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту розміщено  на офіційному сайті Крижанівської сільської радитопської нне від земельної ділянки на території Коровинської сільської ради.

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Крижанівської сільської ради. Термін  (30 днів з дня оприлюднення ) протягом якого прийматимуться зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту закінчиться  15 квітня 2019 року.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Введення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок забезпечить запобіганню ухилення від оподаткування громадян, фізичних осіб-підприємців та сприятиме забезпеченню населення якісними товарами, роботами, послугами, збільшенню доходної частини бюджету, у результаті чого підвищиться рівень соціального забезпечення окремих категорій громадян і всіх сіл в цілому.

Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього»  відповідає  вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Дата оприлюднення: 20.02.2019

 

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

Проект рішення XLI сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

Автор: депутат Спельнік С.В.

 

Про встановлення транспортного

податку з юридичних та фізичних осіб

на території Крижанівської сільської ради

 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статей 59, 63, 69  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу України, приймаючи до уваги Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20 грудня 2016 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Крижанівської сільської ради транспортний податок на 2020 рік.
 2. Затвердити Положення про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради (додається).
 3. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити.
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської ради «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про нього» № 640-УІІ від 18 квітня 2018 року.

5. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не раніше 01.01.2020 року.

6.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.)

 

 

Додаток

До проекту рішення Крижанівської сільської ради

 

Положення про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради

Це Положення про порядок справляння транспортного податку на території Крижанівської сільської ради (далі — Положення) розроблено відповідно до статей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) (далі – ПКУ), пункту 24 частини 1 статті 26,статей 63, 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

 1. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

 1. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ, зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ, зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6.        За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7.        У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8.        У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

 1. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

Аналіз регуляторного  впливу

Проекту рішення Крижанівської  сільської ради «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб

на території Крижанівської сільської ради»

 

Проект рішення Крижанівської селищної ради  «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб  на території Крижанівської селищної ради Лиманського району Одеської області» на 2020 рік розроблений відповідно до Податкового кодексу України .

Проект рішення Крижанівської селищної ради  «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб  на території Крижанівської селищної ради» на 2019 рік розроблено з метою  поповнення  бюджету сільської ради для виконання  програми  соціально – економічного  розвитку  територіальної громади.

 1. Визначення та аналіз проблем, яку буде розв’язано  шляхом регулювання.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Таким чином з 01.01.2020 року сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Проектом рішення передбачається затвердження транспортного податку, що створює умови для надходження до бюджету сільської ради коштів одержаних  від сплати податку на території на 2020 рік.

 1. Обґрунтування  прийняття  регуляторного акту.

Встановлення транспортного податку на території Крижанівської сільської ради відповідно до Податкового Кодексу України забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету.

Основною метою  прийняття  відповідного рішення є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програм  економічного та  соціального  розвитку, забезпечення  прозорості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

За умови не встановлення транспортного податку рішенням сільської ради, відповідно до Податкового кодексу України, даний податок буде нараховано за мінімальними ставками, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить регуляторним принципам.

 1. Визначення та оцінка альтернативних  способів  досягнення  встановлення  цілей.

В  якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути збереження існуючої ситуації та не приймати Рішення «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» на 2020 рік.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до норм Податкового Кодексу України,  такий податок до прийняття рішення справлятиметься виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, що не сприятиме наповненню сільського бюджету.

У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним:

– оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики;

– досягнення  цілей  державного  регулювання;

– забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

– встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставки єдиного податку, який надходить до місцевого бюджету.

Таке Рішення сприятиме створення фінансової основи територіальної громади.

 1. Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання проблеми

 і  відповідні  заходи.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської  ради належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів на території сільської ради. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Крижанівською сільською радою.

Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальної обов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм прийнятого  рішення на території Крижанівської сільської ради на 2020 рік.

 

 1. Обґрунтування  можливості  досягнення  визначених цілей  у разі 

прийняття  регуляторного акту.

Ймовірність досягнення  цілей  ґрунтується  на високій  мотивації фізичних та юридичних осіб стосовно виконання вимог акту, яка полягає у:

 • простоті та доступності положення ;
 • простоті виконання вимог положення;
 • врегулювання прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб на яких  поширюється дане положення ;

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 1. Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акту.

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради очікується наступний результат:

 1. Відповідність розмірів ставок транспортного податку діючому законодавству, зокрема Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” , Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
 2. Надходження  коштів до місцевого бюджету з метою їх подальшого спрямування на соціально – економічний  розвиток територіальної громади та ремонт об’єктів соціальної сфери.
 3. Часткове виконання  Програм   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади.
 4. Обґрунтування  строку  чинності  регуляторного акту.

З моменту набрання чинності даного проекту рішення термін дії 1 рік .

 1. Показники ефективності регуляторного акту.

Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» на 2020 рік.

 1. Відстеження  результативності

Для відстеження  результативності  рішення Крижанівської сільської  ради  відповідно до статті 10 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” буде застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

– базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

– повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту ;

з моменту закінчення заходів  з повторного  відстеження результативності цього акту.

 

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради»

 

Постійна депутатська комісія  з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради, на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської ради «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробником проекту регуляторного акту є депутат Крижанівської сільської ради Спельнік С.В.

Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В цілому при підготовці проекту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

– розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  офіційному сайті Крижанівської сільської ради в мережі Інтернет за адресою  http:// fontanska-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проект регуляторного акту – «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них. Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, та доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акта, визначено показники результативності регуляторного акту та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

Постійна депутатська комісія з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення міської ради «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

Дата оприлюдення 20.02.2019 

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

Проект рішення XLI сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

Автор: депутат Спельнік С.В.

 

Про встановлення ставок туристичного

збору на території Крижанівської сільської ради

 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статей 59, 63, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 10, 12, 265, 268 Податкового кодексу України, приймаючи до уваги Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20 грудня 2016 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на 2020 рік ставку туристичного збору на території Крижанівської сільської ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та 1 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
 2. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради» № 641-УІІ від 18 квітня 2018 року
 4. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити.
 5. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не раніше 01.01.2020 року.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.)

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
«Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради».

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Таким чином з 01.01.2020 року сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

 

 1. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

 • визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;
 • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
 • встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.

 

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради» спричинить значні втрати дохідної частини селищного бюджету.

 

 1. Механізм розв’язання проблеми.

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

 

 1. Аналіз вигоди та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигоди та витрат.

 

Сфера впливу Вигода Витрати
Для територіальної громади Надходження до сільського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою Відсутні
Органи місцевого самоврядування Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів Процедура розробки та прийняття регуляторного акту
Фізичні та юридичні особи Прозорість дій місцевих органів влади Витрати, пов’язані зі сплатою податку

 

 

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

 1. Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);

– обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи-платники місцевих податків та зборів.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведене після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

 

 

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради»

 

Постійна депутатська комісія з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради, на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення міської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробниками проекту регуляторного акту є депутат Крижанівської сільської ради Спельнік С.В.

Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

В цілому при підготовці проекту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

– розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  офіційному сайті Крижанівської сільської ради в мережі Інтернет за адресом http:// fontanska-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проект регуляторного акту – «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської ради» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них. Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, та доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акту, визначено показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

Постійна депутатська комісія з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення сільської ради «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 Дата оприлюднення 20.02.2019

 

 

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

Проект рішення XLI сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

Автор: депутат Спельнік С.В.

 

 

Про внесення змін до Правил благоустрою

 

 

Відповідно до підпункту 44 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 10, 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Крижанівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Правила благоустрою території Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням сесії Крижанівської сільської ради № 299-VІ від 10.02.2012, та викласти їх в новій редакції.
 2. Інформаційному відділу Крижанівської сільської ради забезпечити оприлюднення Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради.
 3. Це рішення набуває чинності з дня його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту комунального та дорожнього будівництва Крижанівської сільської ради.

 

 

Додаток до проекту XLI рішення сесії

Крижанівської сільської ради

 

ПРАВИЛА

благоустрою території Крижанівської сільської ради

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 • Правила благоустрою території Крижанівської сільської ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою Крижанівської сільської ради, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.
 • Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Крижанівської сільської ради.
 • Об’єкти благоустрою Крижанівської сільської ради використовуються з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
 • Організацію благоустрою території Крижанівської сільської ради забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законодавством. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Крижанівської сільської ради.
 • Повноваження Крижанівської сільської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами.
 • Правила розроблені та діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про планування та забудову території», «Про дорожній рух», «Про поховання та похорону справу», кодексів України, інших нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.
 • Правила містять загальнообов’язкові на території Крижанівської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.

 

Розділ 2. Визначення термінів

 • У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Балансоутримувач – власник або суб’єкт господарювання, який за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

Вигрібна яма (вигріб) – інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів,  наземна частина  якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів;

Елементи благоустрою – це покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що знаходяться в межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг, також власники (користувачі) тимчасових споруд, малих архітектурних форм, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого  призначення,  що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і сільських об’єктів.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

Об’єкти благоустрою населених пунктів – це території загального користування, а саме – парки гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору та інші території в межах населеного пункту.

Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Прибудинкова територія – територія навколо житлового будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування житлового будинку.

Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в’їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них.

Пляж – пологий намитий берег, що утворився внаслідок прибою та складений наносами (найчастіше піском, гравієм чи галькою). Захищає берег від розмивання, виконує рекреаційні функції.

Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

Рекламний засіб – засіб, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

Уповноважена особа – посадова особа Крижанівської сільської  ради,  яка уповноважена Крижанівською сільською радою регулювати  діяльність  в сфері благоустрою, контролювати дотримання Правил на території Крижанівської сільської ради.

Утримання будинків, прибудинкових та прилеглих територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

 • Інші терміни у цих Правилах вживаються відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про планування та забудову території», «Про дорожній рух», «Про поховання та похорону справу», кодексів України, інших нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

 

Розділ 3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території Крижанівської сільської ради.

 • Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:
  • Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів.
  • Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян.
  • Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.
 • Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:
  • Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.
  • Дотримуватися вимог цих Правил.
  • Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою населених пунктів.
  • Укладати самостійно або разом з іншими громадянами та мати діючий договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм. Не допускати порушення умов договору на вивезення ТПВ, які призводять до припинення вивезення відходів.
  • На підставі укладених договорів із Крижанівською сільською радою, уповноваженим комунальним підприємством, спеціалізованими підприємствами, або з суб’єктом господарювання, який є власником (користувачем) полігону забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших), вторинної сировини згідно з вимогами діючих санітарних норм.
  • Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені чинним законодавством України в сфері благоустрою.
  • Власники собак та котів зобов’язані:
 • здійснювати вигул собак з повідцем та намордником. Вигул собак без повідця та наморднику можливо здійснювати лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;
 • прибирати екскременти за своїми тваринами.

 

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою Крижанівської сільської ради.

 • Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою населених пунктів мають право:
  • Брати участь у розробленні та реалізації планів соціально-економічного розвитку території Крижанівської сільської ради, в обговоренні проектів нормативно-правових актів в тій частині, що стосується заходів з благоустрою території населених пунктів.
  • Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.
 • Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:
  • Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти або їх частини.
  • Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог до використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.
  • Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою або їх частинах за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, в тому числі техногенного характеру, що сталися з їх вини.
  • Укласти та мати діючий договір на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.
  • На підставі укладених договорів із уповноваженим комунальним підприємством, спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших), вторинної сировини згідно з вимогами діючих санітарних норм, або з суб’єктом господарювання, який є власником (користувачем) полігону.
  • В порядку передбаченому Законами та актами Крижанівської сільської ради розташовувати об`єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, рекламоносії на територіях парків, рекреаційних зон (пляжів), садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку та біля пам’яток культурної спадщини з обов’язковим погодженням з Крижанівською сільською радою, балансоутримувачем.
  • Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені чинним законодавством України.

 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території Крижанівської сільської ради.

 • Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.
  • Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на договірних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших державних норм та правил.
  • Балансоутримувачі, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, повинні утримувати в належному стані закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами з організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином.

 • Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування

Благоустрій та утримання територій загального користування здійснюється відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 40 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв. метрів зазначених територій.

Визначення кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.

Утримання в належному стані зелених насаджень, здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. № 105, інших нормативно-правових актів.

 • Пам’яток культурної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

 • Майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних.

Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів населених пунктів здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

 • Доріг,вулиць, провулків, узвозів, проїздів.

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги за їх призначенням. Встановлення засобів організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості («лежачих поліцейських») здійснюється відповідно до ДСТУ 4123-2006 після узгодженими схеми розміщення з Державною автомобільною інспекцією МВС України та виконавчим комітетом Крижанівською сільською радою.

Забороняється перевезення будівельного сміття та сипучих матеріалів відкритим способом.

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів виконується відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, а також Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97 затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26.09.1997 р. № 190, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт з ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється за рішенням виконавчого комітету Крижанівської сільської ради.

 • Пляжів.

Балансоутримувачі або особи, яким передано на підставі цивільно-правових угод території пляжів зобов’язані утримувати їх у належному стані відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 05.08.1998 р. № 4690-88, умов цих Правил, інших нормативно-правових актів. Території пляжів, що не передані у користування, утримуються у належному стані уповноваженим комунальним підприємством.

 • Кладовищ.

Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує виконавчий комітет Крижанівської сільської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.

Організація похоронної справи здійснюється на підставі Закону України «Про поховання та похорону справу», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похорону справу» №193 від 19.11.2003 року, ДБН 360-92* «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

 • Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

Балансоутримувачі або особи, яким передано на підставі цивільно-правових угод місця для стоянки та зберігання транспортних засобів повинні утримувати їх відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування, здійснювати господарську діяльність у відповідності до «Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №115.

 • Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до цивільно-правових угод.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 • Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі, ринків.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі, ринки утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі, ринків має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, ринків зобов’язані:

 • забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення відповідно до Санітарних правил, інших вимог законодавства та актів Крижанівської сільської ради.
 • обов’язково укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;
 • укласти договір на пайову участь у утриманні об’єкту благоустрою;
 • встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;
 • встановити громадські санітарні вузли (тимчасові туалети) на відстані не ближче ніж 50 метрів від місць торгівлі харчовою продукцією у кількості, відповідно до державних санітарних норм і правил.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі, ринків здійснює уповноважена особа виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради.

 

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови,  незабудованих земельних ділянок.

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 17.05.2005 № 76, затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Власники приватних будинків, користувачі орендованих будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, уповноважені управителі та/або управляючі компанії зобов’язані прибирати прилеглу територію, територію від паркану будівлі до краю проїзної частини дороги, але не більше 7 метрів від паркану.

5.3.3. Власники або користувачі незабудованих земельних ділянок зобов’язані не допускати засмічення, здійснювати своєчасний покіс рослинності, видалення сухостою, з метою попередження можливості виникнення пожежі та алергічних захворювань.

5.3.4. Посадові особи підприємств та організацій, фізичні особи – підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за ними територіях, відповідно до закону.

5.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд.

5.4.1. Утримання в належному стані, обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонти територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.5.Порядок санітарного очищення території Крижанівської сільської ради.

5.5.1. Санітарне очищення території Крижанівської сільської ради включає механізоване та ручне прибирання об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території Крижанівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил, рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови і здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами, або уповноваженим комунальним підприємством, сільською радою або іншими особами.

5.6. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.

5.6.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані дотримуватися вимог Закону України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення».

5.7. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.

5.7.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без укладання договору на тимчасове порушення благоустрою, укладеного з Крижанівською сільською радою або без відповідного дозволу виконавчого комітету;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;

4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

6) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

7) використовувати не за призначенням контейнери, урни, а саме для збору снігу, опалого листя, будівельних і негабаритних відходів;

8) вчиняти дії, які можуть призвести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

9) не проводити вчасно очищення вигрібних ям. Очищення необхідно проводити у міру їх заповнення;

10) забороняється обладнання внутрішньо будинкової каналізації та каналізування об’єктів з відведенням рідких побутових відходів у вигрібні ями, в разі наявності централізованої системи каналізування;

11) забороняється обладнання внутрішньо будинкової каналізації та каналізування об’єктів з відведенням стічних вод у вигрібні ями;

12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

13) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

14) встановлювати, демонтувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з Державною автомобільною інспекцією МВС України та виконавчим комітет Крижанівської сільської ради;

15) самовільно підключатися до мереж водо, газо- та електропостачання, зливової та централізованої системи каналізування;

16) самовільно займати, огороджувати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на користування, володіння земельною ділянкою;

17) складати та/або спалювати рослинні залишки (опале листя, траву, гілки та інше) на прибудинкових територіях;

18) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

19) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції, без відповідного на те дозволу;

5.8. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів.

5.8.1. Вживання тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), регламентується Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

 

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою Крижанівської сільської ради

6.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів.

6.1.1. Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць та правила користування ними, їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються балансоутримувачами цих об’єктів за погодженням з органами Поліції.

6.1.3. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватися згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт у Крижанівській сільській раді з метою перевірки строків проведення таких робіт та робіт з благоустрою території відповідно до проектів, та укласти Договір на тимчасове порушення існуючого благоустрою території Крижанівської сільської ради з подальшим його відновленням.

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою.

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 № 105.

6.2.2. Процедура знищення зелених насаджень визначена «Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктах України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів.

6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

6.3.2. Розміщення вивісок на території населених пунктів регулюються виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради.

6.4. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

6.4.1. Утримання в належному стані з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.5. Порядок утримання тимчасової споруди, торговельного майданчика та засобу для здійснення підприємницької діяльності.

6.5.1. Розміщення і утримання тимчасової споруди, торговельного майданчика та засобу для здійснення підприємницької діяльності здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законів України та актів Крижанівської сільської ради.

6.5.2. Суб’єкт, що здійснює господарську діяльність в тимчасовій споруді, торговельному майданчику та засобі для здійснення підприємницької діяльності повинен до 1 лютого кожного поточного року погодити план заходів з благоустрою з виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради та укласти договір на пайову участь у утриманні об’єкту благоустрою;

6.5.3.Біля кожної тимчасової споруди, торговельного майданчика та засобу для здійснення підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення.

6.5.4.У разі розміщення тимчасової споруди, торговельного майданчика та засобу для здійснення підприємницької діяльності поза межами тротуару, до неї з тротуару, повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш ніж 1,5 метри.

6.5.5. Біля кожної тимчасової споруди, торговельного майданчика та засобу для здійснення підприємницької діяльності встановлюється дві урни для сміття об’ємом не менш 30 літрів.

6.5.6. Підключення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

6.5.7. Забороняється встановлювати тимчасові споруди, торговельні майданчики та засоби для здійснення підприємницької діяльності без укладеного Договору майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття), відповідно до порядку (правил) затвердженого Крижанівською сільською радою.

6.5.8. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, торговельними майданчиками та засобами для здійснення підприємницької діяльності, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками не укладено договорів на вивезення відходів.

6.6. Розміщення та утримання зовнішньої реклами.

6.6.1. Підставою для розміщення зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради є дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, виданий у порядку, встановленому Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради.

6.6.2. Виконання робіт, пов’язаних з розміщенням стаціонарної зовнішньої реклами, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями та/або комунальним підприємством.

6.6.3. Роботи, пов’язані з розташуванням засобів зовнішньої реклами на території населеного пункту, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, державних будівельних норм і правил, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

До початку робіт з влаштування рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, що пов’язано з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтового покриття, укладати Договір на проведення таких робіт з Крижанівською сільською радою або отримати відповідний дозвіл, а у разі необхідності у видаленні зелених насаджень, зруйнуванні «зеленої зони» – з отриманням у виконавчому комітеті Крижанівської сільської ради ордера на видалення зелених насаджень в порядку, визначеному пунктом 6.2.2 цих Правил.

6.6.4. Роботи, пов’язані з влаштуванням рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця їх розміщення.

6.6.5. Роботи, пов’язані з розташуванням засобів зовнішньої реклами, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, «зеленої зони», вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів, а місце проведення робіт здано уповноваженому комунальному підприємству, про що складається акт.

6.6.6. Проведення робіт із розташуванням рекламного засобу на місці, відмінному від визначеного дозволом на розміщення зовнішньої реклами вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством і Правилами розміщення реклами на території Крижанівської сільської ради.

6.6.7. Мимоходи, тимчасові виносні спеціальні конструкції розміщуються виключно під час роботи суб’єктів господарювання, що рекламують свої товари, продукцію, послуги та встановлюються тільки на тротуарах вздовж фасаду будинків.

6.6.8. Прапори суб’єктів господарювання з їхньою символікою, що встановлюються біля територій, що належать або знаходяться у користуванні суб’єктів господарювання, можуть вивішуватися постійно за умови наявності дозволу на розміщення рекламоносія.

6.6.9. Забороняється розташування рекламних засобів:

– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

– на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

6.6.10. Місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані, з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування;

6.6.11. Засоби зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів.

6.6.20. Відповідальність за технічний, естетичний стан засобу зовнішньої реклами, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування засобів зовнішньої реклами несе балансоутримувач засобів зовнішньої реклами.

6.6.21. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на території Крижанівської сільської ради без додержання Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради та вимог цих Правил вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

6.6.22. Підлягають демонтажу засоби зовнішньої реклами, розташовані з порушенням Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради, цих Правил, а саме без укладання договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами та/або дозволів, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами та/або дозволу, у разі скасування дозволу, у разі використання конструкції, що відрізняється від визначеної у дозволі, у випадку відхилення місця розташування рекламного засобу від встановленого, а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

Демонтаж засобів зовнішньої реклами здійснює спеціалізована організація або уповноважене комунальне підприємство. У цьому випадку, демонтаж, транспортування та схоронність засобу зовнішньої реклами здійснюється за рахунок власника конструкції.

6.7. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху.

6.7.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснюється балансоутримувачем.

6.7.2. Використання та утримання вказаних у цьому пункті елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-95 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування», інших норм та правил.

6.7.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.8. Порядок утримання малих архітектурних форм.

6.8.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою здійснюється їх балансоутримувачем.

 

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою  суб’єктами господарювання, які здійснюють окремі види діяльності

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

7.1.1. При проведені будівництва земляних монтажних та будівельних робіт підрядник будівництва (реконструкції, ремонту) зобов’язаний:

1) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

2) встановити інформаційні стенди при в’їзді на територію будівельного майданчика з ескізом проекту, його назвою, строками початку та завершення будівництва, прізвищем та контактними телефонами замовника, підрядника та субпідрядника;

3) не допускати виїзд автотранспорту з будівельного майданчика без його попереднього миття;

4) не допускати (без відповідного дозволу) звалення будівельного, побутового сміття, а також його накопичення як на території будівельного майданчика, так і за його межами;

5) не допускати перевезення (транспортування) будівельного сміття (відходів), а також сипучих матеріалів відкритим способом;

6) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі декларації на виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, які видаються інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

7) у встановленому порядку отримувати дозвіл або укладати з Крижанівською сільською радою Договір на тимчасове порушення існуючого благоустрою території населеного пункту з подальшим його відновленням благоустрою, виконувати умови такого договору та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

8) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закінчення вказаних робіт без складання акту уповноваженою особою про належне та якісне відновлення благоустрою території;

9) передбачати під час проектування об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд комплексний благоустрій прилеглої території;

7.2. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі договору на тимчасове порушення існуючого благоустрою на території населеного пункту з подальшим його відновлення. Передбаченого розділом 8.

7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

7.3.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші) через обов’язкове укладання договору про вивіз твердих побутових відходів, із обов’язковим встановленням стаціонарних урн для сміття по обидві сторони кожного входу/виходу об’ємом не менш ніж 30 літрів.

7.3.2. Суб’єкти господарювання, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття, снігу, опалого листя, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.3.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування.

7.3.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності погоджувальних документів виданих у встановленому порядку. Зазначені об’єкти розміщуються на тротуарах за межею пішохідної частини у порядку, затвердженому Крижанівською сільською радою.

 

Розділ 8. Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, споруд, дорожніх покриттів і благоустрою на території Крижанівської сільської ради

8.1.Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, споруд, дорожніх покриттів і благоустрою на території Крижанівської сільської ради, у цьому розділі надалі – Порядок, встановлює порядок проведення земельних, будівельних, ремонтних робіт на об’єктах благоустрою на території Крижанівської сільської ради, відновлення об’єктів благоустрою, відповідно до укладених договорів на тимчасове порушення існуючого благоустрою території населеного пункту з подальшим його відновленням або дозволу (далі – Договір).

8.2. Порядок обов’язковий для виконання суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, які виконують на об’єктах благоустрою на території Крижанівської сільської ради будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію наземних і підземних інженерних мереж, споруд, дорожніх покриттів, елементів благоустрою, висадку або видалення зелених насаджень, а також будівництво, реконструкцію, ремонт об’єктів благоустрою.

На об’єктах благоустрою на території Крижанівської сільської ради без отримання дозволу або оформлення Договору між Крижанівською сільською радою та підрядником (субпідрядником), забороняється:

– розкопування ґрунту під будь-які види робіт;

– розкриття дорожніх покриттів;

– проводити дорожні роботи, крім поточного ремонту;

– проводити роботи із забивання паль і шпунта, буравлення шпаль;

– проводити роботи із встановлення тимчасових огорож;

– проводити роботи із встановлення будівельних лісів і захисних огорож під час ремонту фасадів будинків;

– проводити складування будівельних матеріалів, тари, ґрунту і залізобетонних конструкцій, будівельного сміття на об’єктах благоустрою;

– робити прокладку, ремонт та реконструкцію підземних інженерних мереж відкритим (траншейним) методом на дорогах і тротуарах, крім випадків, коли згідно з висновками фахівців, виконання робіт безтраншейним методом є неможливим.

8.3. Укладання Договору регулюється цими Правилами.

8.4. Порядок укладання Договору.

8.4.1. Планові роботи.

1) Для укладання договору на проведення робіт з будівництва, реконструкції і ремонту підземних інженерних мереж, влаштування рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, підряднику (субпідряднику) необхідно мати:

– заяву;

– договір підряду;

– графік проведення робіт;

– копію виписки з ЄДР;

– копію ліцензії на право проведення робіт підрядною організацією;

– копія проектної документації, погоджену у встановленому порядку;

– гарантійний лист про відновлення об’єкта благоустрою;

– технічний висновок про визначення методу проведення робіт;

– рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради про закриття вулиці чи обмеження руху транспорту зі схемою організації руху(у разі необхідності);

2) Роботи провадяться за наявності наступних документів:

– договір з Крижанівською сільською радою на виконання робіт з відновлення об’єктів благоустрою;

– ліцензію на право провадження будівельної діяльності;

– договір між уповноваженою організацією та виконавцем робіт;

– погоджену та затверджену у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію;

– схема складування будівельних матеріалів (у разі необхідності);

– рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради про закриття вулиці чи обмеження руху транспорту зі схемою організації руху транспорту, погодженою з органами поліції (в разі необхідності);

2) Договір укладається Крижанівською сільською радою на весь період будівництва і на кожен вид робіт окремо. Усі види робіт повинні виконуватися комплексно в технологічній послідовності.

3) Строки початку і закінчення робіт при укладанні договору на проведення робіт визначаються на підставі проекту організації будівництва, річного плану робіт, нормативними термінами тривалості будівництва.

4) Подовження терміну дії договору здійснюється Крижанівською сільською радою.

5) При заміні підрядної організації, якою здійснюються роботи необхідно укласти новий договір.

6) До заяви про укладання нового договору у зв’язку зі зміною підрядної організації, додається пакет документів відповідно до п. 8.4.1 цього Порядку.

8.4.2. Аварійні роботи.

1) Аварійні роботи – це роботи з усунення наслідків аварій, пов’язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд.

2) Аварійні роботи  провадяться після одержання сигналу про аварію. Аварійна бригада, яка під керівництвом відповідальної особи приступає до ліквідації аварій, повинна забезпечити безпеку людей, руху транспорту. При виконанні робіт необхідно забезпечити збереження розташованих поруч підземних мереж, елементів благоустрою та споруд.

2) Одночасно з відправленням аварійної бригади, відповідальна особа повинна повідомити факсограмою (телефонограмою) про характер і місце аварії такі організації:

– зацікавлені організації;

– балансоутримувача об’єкту благоустрою, будинку чи споруди.

3) У разі необхідності негайного усунення наслідків аварій під час вихідних або святкових днів, Договір укладається першого робочого дня після них, на підставі наступних документів:

– заяву;

– відповідний акт (про виникнення аварійної ситуації);

– договір підряду;

– копію виписки з ЄДР;

– копію ліцензії на право проведення робіт підрядною організацією;

– гарантійний лист про відновлення об’єкта благоустрою;

– рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради про закриття вулиці чи обмеження руху транспорту зі схемою організації руху(у разі необхідності);

4) Організації, що виконують роботи з ліквідації аварії, зобов’язані протягом 24 годин після усунення аварії підготувати для відновлення дорожнє покриття і здійснити зачищення місця роботи за свій рахунок, власними силами та засобами. Не пізніше 48 годин з моменту ліквідації аварії скласти та  підписати з Крижанівською сільською радою або уповноваженою особою Акт приймання-передач місця виробничого розкриття покриття.

5) Тривалість аварійних робіт не більш 3-х днів у весняно-літній період, не більш 5-ти днів у осінньо-зимовий, а в окремих випадках, за погодженням з виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради до 6-10 днів.

8.5. Підготовка об’єктів до відновлення зруйнованого об’єкта благоустрою.

8.5.1. Засипання траншей (котлованів) після будівництва чи реконструкції, ремонту підземних мереж і споруд, об’єкту благоустрою можуть виконуватись тільки після складання підрядною організацією з виконання робіт відповідного акту, підписаного представниками технічного нагляду замовника й організації, що буде експлуатувати споруджувані чи реконструйовані підземні мережі і споруди.

8.5.2. Траншеї, котловани на проїзній частині вулиць (проїздів) і площ, повинні засипатися піском під технічним наглядом експлуатаційних організацій. Представники експлуатаційних організацій повинні бути викликані на місце робіт не пізніше ніж за добу до засипання траншеї (котловану).

8.5.3. При капітальному ремонті доріг чи окремих прокладках комунікацій Акт приймання-передачі складається та підписується з Крижанівською сільською радою або уповноваженим комунальним підприємством, при реконструкції чи новому будівництві доріг – із замовником.

8.6. Будівництво, реконструкція і ремонт доріг.

8.6.1. До початку робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту доріг і тротуарів повинні бути виконані всі передбачені комплексним чи окремим проектом роботи з будівництва нових, реконструкції і ремонту існуючих підземних мереж та споруд.

8.6.2. Організації, що мають проектно-кошторисну документацію на прокладку через проїзну частину резервних труб, інші проекті роботи, при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті дорожнього покриття вулиць, зобов’язані укласти договір на тимчасове порушення існуючого благоустрою території Крижанівської сільської ради з подальшим його відновленням і провести ці роботи самостійно у вказаний терміни.

8.6.3. При прокладці підземних комунікацій у районах нового будівництва і на об’єктах реконструкції та капітального ремонту доріг організації, що виконують підземні роботи, повинні встановити кришки колодязів і камер ківера на рівні існуючого дорожнього покриття.

8.6.4. Регулювання кришок колодязів і камер, газових ківерів на висоту більш 25 см, опускання на проектну відмітку, спеціальний ремонт або заміна кришок самих колодязів і камер виконується власниками цих споруд у терміни виконання дорожніх робіт за свій рахунок.

 

Розділ 9. Контроль у сфері благоустрою на території Крижанівської сільської ради

9.1. Контроль у сфері благоустрою на території Крижанівської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

9.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою на території Крижанівської сільської ради здійснюється уповноваженими посадовими особами Крижанівської сільської ради або комунального підприємства, в межах наданих повноважень.

9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою на території Крижанівської сільської ради здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок територій зі складанням протоколів відносно порушників законодавства, місцевих нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а у сфері природоохоронного законодавства, місцевих нормативно-правових актів у цій сфері – зі складанням актів про порушення з подальшою передачею їх до територіальних органів центральної виконавчої влади.

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою території населених пунктів на території Крижанівської сільської ради технічної документації з благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Крижанівської сільської ради, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради.

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою на території Крижанівської сільської ради здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 № 7.

9.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ 10. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою на території Крижанівської сільської ради.

10.1. Невиконання або порушення передбачених цими Правилами вимог чи обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 

Додаток №2

до рішення Крижанівської сільської ради

 

ДОГОВІР № ____

на тимчасове порушення існуючого благоустрою території

Крижанівської сільської ради з подальшим його відновленням

 

с. Крижанівка                                                                                                «____» _________ 201__ р.

 

Крижанівська сільська рада, в особі сільського голови Крупиці Наталії Григорівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Крижанівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради» (текстової частини) з однієї сторони та _________________________________________________________________ (далі – Виконавець) з іншої сторони, що далі разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Крижанівська сільська рада надає право на тимчасове порушення благоустрою на території Крижанівської сільської ради, шляхом проведення робіт ___________________________________

____________________________________________________________________________________________

1.2. Місце проведення робіт с.Крижанівка/Ліски, вул.______________________________________________ на ділянці від ___________ до _________. Загальна довжина (розміри) траси (розкопки) ________ м (кв.м).

1.3.1. Початок робіт: __________________________________________________________________________

1.3.2. Закінчення робіт:________________________________________________________________________

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. До початку, під час та наприкінці проведення робіт:

– виконати роботи у строк, встановлений Договором;

– дотримуватись вимог Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради;

– здійснити заходи з відновлення об’єкта благоустрою і території, що були пошкоджені внаслідок проведення робіт.

2.1.2. Надати до Крижанівської сільської ради:

– заяву;

– договір підряду;

– графік проведення робіт;

– копію виписки з ЄДР;

– копію ліцензії на право проведення робіт підрядною організацією;

– копія проектної документації, погоджену у встановленому порядку;

– гарантійний лист про відновлення об’єкта благоустрою;

– технічний висновок про визначення методу проведення робіт;

– рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради про закриття вулиці чи обмеження руху транспорту зі схемою організації руху(у разі необхідності);

2.2. Крижанівська сільська рада зобов’язується:

– на вимогу Виконавця направити працівника для актування подій, що унеможливлюють виконання ним зобов’язань за цим Договором.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набуває чинності з  моменту підписання та діє _________________.

3.2. Крижанівська сільська рада достроково в односторонньому порядку має право розірвати договір у разі:

– виконання робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил, Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради;

– виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

– виникнення під час виконання робіт загрози населенню та території Крижанівської сільської ради.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання графіку виконання робіт, строків початку та закінчення робіт, а також якості робіт з відновлення об’єкта благоустрою та належне виконання інших зобов`язань відповідно до цього Договору.

4.1.1. Виконавець робіт сплачує відновну вартість об’єкта благоустрою у разі пошкодження об’єкта благоустрою та невжиття заходів щодо його відновлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою» та згідно з Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 3 листопада 2008 року № 326.

4.2. У разі порушення виконавцем строку закінчення робіт більш ніж на 3 робочі дні виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та штраф у розмірі 20 % від суми мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством на день виконання робіт.

4.3. Пеня та штраф сплачується на такі платіжні реквізити:

Банк –________________;

Розрахунковий рахунок – _________________;

МФО __________ ;

Код ЄДРПОУ __________;

Одержувач –________________;

Код бюджетної класифікації – ________________________;

Призначення платежу: ________________________.

4.4. В разі невідповідності якості виконаних робіт з відновлення об’єкта благоустрою вимогам відповідних норм і стандартів Виконавець за власний рахунок та своїми силами усуває виявлені недоліки у строки, встановлені за погодженням Сторін.

4.5. Виправлення Виконавцем недоліків не звільняє його від сплати пені та штрафу з підстав та на умовах, визначених пунктами 4.2, 4.3, 4.4 цього Договору.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Сторони вживають всі заходи для врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, шляхом проведення переговорів.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Цей Договір укладено українською мовою в двох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Крижанівська сільська рада:

с. Крижанівка, 65082

вул. Ветеранів, 5

банк одержувача:

р/р

МФО:

Код ЄДРПОУ

тел.

 

Голова_

Користувач:

Ю/а:

вул.

р/р

в

МФО

Код ЄДРПОУ

Нал. №

тел.

Керівник ______________

 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Крижанівської сільської ради
«Про внесення змін до правил благоустрою»

 

Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Крижанівської сільської ради „Про затвердження Правил благоустрою  території Крижанівської сільської ради” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту та показник рівня участі селищної громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування ради.

На сьогодні на території сільської ради діють застарілі правила благоустрою, а загальна проблема підтримки благоустрою в Крижанівській сільській раді є актуальною. Наданим регуляторним актом пропонується розв’язати такі проблеми як:

 • відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою ради;
 • відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території ради у зимовий період;
 • наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинковій території, територіях житлової та громадської забудови, зелених зонах;
 • відсутності у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених для цього місцях;
 • паркування транспорту на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку та дозвілля;
 • неможливість притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою через відсутність таких правил, затверджених уповноваженим органом.

 

 1. Цілями регулювання є:

– встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, організацій, установ, приватних підприємців, мешканців сільської ради при виконанні робіт та заходів з благоустрою ради;

– надання суб’єктам підприємницької діяльності рівних гарантованих можливостей у здійсненні діяльності з благоустрою сільської ради;

– створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

– створення умов для реалізації своїх прав суб’єктами у сфері благоустрою села.

 

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1) Здійснення контролю за санітарним станом сільської ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами  благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню сіл і населених пунктів та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, Крижанівській територіальній громаді та окремим мешканцям ради використовувати свої права в галузі благоустрою.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій  міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил  щодо  забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою.

Відсутність затверджених у встановленому законом порядку Правил благоустрою території сільської ради унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2) Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання сільської ради у належному санітарному стані, збереження  елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися  виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3) Постійне приведення території сільської ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території ради за рахунок сільського  бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою При цьому сільський бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення.

Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території Крижанівської сільської ради є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту.

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей – затвердження Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради – є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів сільської територіальної громади, захисту довкілля.

 

 1. Механізм розв’язання проблеми

Проектом Правил детально визначені основні вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, зниження рівня шуму, створення  сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля; 

– визначено:

 • сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері;
 • права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території Крижанівської сільської ради;
 • права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою ради;
 • порядок здійснення благоустрою та утримання території;
 • вимоги до утримання елементів благоустрою;
 • контроль у сфері благоустрою території;
 • відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради;
 • порядок громадського обговорення проекту Правил та заходи з його реалізації.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

Прийняття рішення “Про внесення змін до правил благоустрою” надає можливість:

– докладно визначити основні вимоги при виконанні заходів з благоустрою та озелененню ради;

– встановити чіткі умови та порядок виконання робіт з комплектного благоустрою міста суб’єктами підприємницької діяльності та мешканцями ради.

– залучити суб’єктів підприємницької діяльності для здійснення заходів з благоустрою ради;

– створити сприятливі умови щодо дотримання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі позитивні зовнішні фактори, як:

– відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

– здійснення будь-якої господарської діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

Негативними  факторами будуть:

– відсутність   коштів   для   фінансування   робіт   по   утриманню   та
відновленню об’єктів та елементів благоустрою.

 

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

 • упорядження відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;
 • створення умов для реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання у сфері благоустрою сільської ради;
 • ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, зелених насаджень;
 • покращення санітарного стану сільської ради;
 • покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, рекламоносіїв, малих архітектурних форм для підприємницької діяльності, інших об’єктів та елементів благоустрою;
 • користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
 • дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
 • покрашення рівня благоустрою територій та санітарного стану ради;
 • створення умов сталого розвитку сільської ради;
 • надходження у місцевий бюджет сум фінансових санкцій за порушення правил благоустрою території ради;
 • вигодами від прийняття акту буде користуватись вся сільська територіальна громада.

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акту можна віднести необхідність витрачання громадянами та суб’єктами господарювання коштів:

 • на оплату вивезення твердих побутових відходів, сміття;
 • витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;
 • витрати на встановлення урн та підтримання у належному санітарному стані територій, прилеглих до об’єктів виносної-вуличної торгівлі, іншим малим архітектурним формам для підприємницької діяльності, які належать суб’єктам господарювання.

У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких є життєво необхідним. Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, мешканці ради в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утриманням в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

 

 1. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

 

 1. Показники результативності регуляторного акту

Показники результативності зазначеного акту передбачається визначити за наступними критеріями:

– кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

– розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій, інших дій;

– обсяг послуг з проведення благоустрою території сільської ради за рахунок сільського  бюджету;

– кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою сільської ради.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись виконавчим комітетом сільської ради.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Проведення базового відстеження здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття Правил. Повторне відстеження результативності акту здійснюється через рік, після набрання чинності Правилами, періодичне – 1 раз на 3 роки.

 

Експертний висновок

Постійної депутатської комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів, щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту –рішення сільської ради – проекту рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради»

 

Розробник регуляторного акта – депутат Крижанівської сільської ради Спельнік С.В.

 

 1. Регуляторний акт – проект рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради» відповідає принципам державної регуляторної політики, встановленим ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Регуляторний акт – проект рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу:

 

– Правила благоустрою території Крижанівської сільської ради  були прийняті до набрання чинності Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  27.11.2017  № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту»   і тому потребують суттєвого коригування.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень сільських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою територій населених пунктів.

Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.       

 

Ринковий механізм не визначає права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою – органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, органів самоорганізації населення, громадських організацій.

Цим регуляторним актом – проектом рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради» пропонується встановити правила та норми поведінки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою села, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою території села для забезпечення створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 

Проведення аналізу вигід та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигід та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних, економічних та соціальних моделей.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регулятор-ного акта є:

Сфера впливу регуляторного акту Очікувані
вигоди витрати
Територіальна громада Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою села
Суб’єкти господарювання Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою села Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою села
Органи місцевого самоврядування Визначення правових, еконо-мічних, екологічних, соціальних та організаційних засад бла-гоустрою території села, залучення громадян, суб’єктів господарювання до утримання об’єктів благоустрою Витрати на утримання  та ремонт об’єктів та елементів благоуст-рою села.

 

 

Метою цього регуляторного акта є встановлення порядку благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою на території села.

 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

 1. Залишення без змін існуючих Правил благоустрою.

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що не в повній мірі регулюються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою території села.

 1. Здійснення контролю за санітарним станом села, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил щодо утримання міст і населених пунктів та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані, чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання та територіальній громаді села.

 1. Залучення громадян та суб’єктів господарювання до добровільного вчинення дій, спрямованих на утримання села в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до таких дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою села, оскільки такі дії можуть вчинюватися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є малоефективним.

 1. Постійне приведення території села в належний санітарний стан, вчинення дій із відновлення об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території міста за рахунок місцевого бюджету.

Зазначений спосіб не може бути прийнятним, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань із благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити в повному обсязі утримання, ремонт та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою села.

 

Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою в Правилах благоустрою території Крижанівської сільської ради є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей – затвердження проекту рішення є формування прозорих вимог щодо проведення в селі єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади села, захисту довкілля.

 

При прийнятті запропонованого регуляторного акту будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

– залучення громадян та суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

– чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою;

– контроль за дотриманням Правил благоустрою;

–  відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою;

– закріплення за суб`єктами господарювання на договірних засадах території для утримання її в належному санітарному стані.

 

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради», у результаті чого будуть чітко визначені права та обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою. У разі порушення Правил до порушників будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу.

 

Суб’єкти господарювання і громадяни зможуть самостійно обирати способи участі в утриманні та підтримки в належному санітарному стані об’єктів благоустрою міста із найменшими для них фінансовими витратами.

При впровадженні цього регуляторного акту зменшиться навантаження на сільський бюджет в частині фінансування робіт з утримання, ремонту та відновлення всіх об’єктів і елементів благоустрою села.

 

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акту, можуть бути визначено кількісно. Серед них:

– покращання санітарного, екологічного та естетичного стану села;

-упорядкування взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами села;

– зменшення навантаження на міський бюджет щодо виконання робіт із утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою села.

 

При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акту органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, громадяни села несуть витрати, пов’язані з виконанням обов’язків, передбачених Правилами.

 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

Кількісними показниками результативності регуляторного акту є:

– звернення громадян до виконкому сільської ради з питань благоустрою;

– складені протоколи і акти за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою;

– залучення громадськості та суб’єктів господарювання до здійснення заходів із благоустрою села.

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися на підставі статистичних даних щодо кількості звернень громадян до виконкому  сільської ради з питань благоустрою, складених протоколів і актів за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою, укладених угод на соціально-економічний розвиток села та спрямованих на благоустрій села коштів, залучених до здійснення заходів із благоустрою села громадськості та суб’єктів господарювання.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акту. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення  відповідних змін до регуляторного акту.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

 

 1. Узагальнений висновок.

          Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення сільської ради «Про затвердження правил благоустрою території Крижанівської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

 

 

 Дата опублікування: 20.02.2019

 

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Проект рішення XLІ сесії Крижанівської

сільської ради VII скликання

Автор: комісія з питань

містобудування, будівництва, земельних

відносин та охорони природи

 

Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245-19 від 07.12.2017 року, Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Встановити на 2020 рік на території Крижанівської сільської ради податок на майно в частині плати за землю згідно з Положенням (додаток №1).
 2. Встановити ставки земельного податку на території Крижанівської сільської ради (додаток № 2).
 3. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
 4. Рішення набуває законної сили з моменту опублікування, але не раніше 01.01.2020 року.
 5. Рекомендувати органам державної фіскальної служби інформувати Крижанівську сільську раду про сплату земельного податку за землю на території Крижанівської сільської ради в розрізі земельних ділянок та власників земельних ділянок (землекористувачів).
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Клюкас О.П.).

 

 

 

 

Додаток № 1 до проекту рішення

 

Положення

про податок на майно, в частині плати за землю

 1. Загальне положення

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 1. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок;

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим кодексом України.

 1. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

 1. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Крижанівською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 1. Ставка земельного податку

5.1. Ставки податку за земельні ділянки (незалежно від місця знаходження), встановлюються у розмірах, згідно з Додатком № 2 до цього рішення.

 1. Податковий період для плати за землю

6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. 7.Порядок обчислення плати за землю

7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

7.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

7.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою Податковим кодексом України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

7.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно  до п. 9 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 1. Строк сплати плати за землю

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1. інваліди першої і другої групи;

9.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

9.1.3. пенсіонери (за віком);

9.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 9.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

9.2.1. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара;

9.2.2. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

9.2.3. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

9.2.3. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи:

– Комунальне підприємство «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області;

– Державне підприємство «Одеське лісове господарство» за земельну ділянку ландшафтного заказника місцевого значення «Лузанівський ліс» розташованої на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області;

– дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, установи та підприємства, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого, районного та державного бюджетів, а також релігійні організації.

10.2. Від сплати податку звільняються дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, установи та підприємства, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого, районного та державного бюджетів, а також  релігійні організації.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

11.1. Не сплачується податок за земельні ділянки, визначені ст. ст. 281, 282, 283 Податкового кодексу України.

 

 

 1. Особливості оподаткування платою за землю

12.1. Крижанівська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

12.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

12.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на платників, які отримали пільги зі сплати земельного податку, у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим платникам-пільговикам.

12.4. Крижанівська сільська рада подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Крижанівської сільської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

 

 1. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Крижанівська сільська рада, згідно покладених на нього повноважень, до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пп. 6-8 цього Положення.

13.8. Пільги по сплаті орендної плати не передбачені.

 1. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

14.2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає індексації відповідно до діючого законодавства України.

 

 

 

Додаток № 2 до проекту рішення

 

ПЕРЕЛІК

категорій платників та розмір ставок земельного податку  

 

 

 

Категорії  платників земельного податку

Розмір ставки земельного податку, % від нормативної грошової оцінки землі (НГО)
1 2 3
1 органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів 0,0
2 власники земельних ділянок (юридичні та фізичні особи), які мають належним чином оформлене право власності на земельну ділянку, за винятком платників, зазначених у пп. 4-8 1,0
3 землекористувачі (юридичні та фізичні особи), які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою, за винятком платників, зазначених у п. 4-8 3,0
4 власники та користувачі сільськогосподарських угідь (фізичні особи) за один гектар:

– для ріллі, сіножатей та пасовищ

– для багаторічних насаджень

 

 

0,3

0,3

5 громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів 0,03
6 власники та користувачі земельних ділянок, які мають у постійному користуванні земельні ділянки зайняті для експлуатації та обслуговування магазинів, для розташування причалів човнів, для будівництва індивідуальних гаражів, для будівництва виробничої бази, під автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, для будівництва автомобільних станцій зрідженого газу, для експлуатації та обслуговування ринків, для розміщення гаражних автомобільних стоянок  

12

7 власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих  садівницькими товариствами 5
8 власники та користувачі земельних ділянок залізничного та авіаційного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, які оподатковуються на загальних підставах).  

0,25

9 власники та користувачі земельних ділянок, які надані для розміщення об’єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з відновлених джерел енергії, нормативно грошова оцінка яких не проведена  

5

10 власники вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, розташованих в житлових  будинках 3,0
11. юридичні особи, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, для розміщення житлової та громадської забудови, 1
12 землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але не можуть мати їх на такому праві відповідно до статті 92 Земельного кодексу України  

12

 

 

     

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
«Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня 2019 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Таким чином з 01.01.2020 року сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

 

 1. Цілі регулювання.

 

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

 • визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території селищної ради;
 • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
 • встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.

 

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» спричинить значні втрати дохідної частини селищного бюджету.

 

 1. Механізм розв’язання проблеми.

 

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

 1. Аналіз вигоди та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.

 

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигоди та витрат.

 

Сфера впливу Вигода Витрати
Для територіальної громади Надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою Відсутні
Органи місцевого самоврядування Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів Процедура розробки та прийняття регуляторного акту
Фізичні та юридичні особи Прозорість дій місцевих органів влади Витрати, пов’язані зі сплатою податку

 

 

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

 

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

 1. Показники результативності регуляторного акту.

 

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);

– обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

Цільова група: фізичні та юридичні особи-платники місцевих податків т зборів.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведене після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області «Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» 

 

Постійна депутатська комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробником проекту регуляторного акту є комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи Крижанівської сільської ради.

Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

– розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  на офіційному сайті Крижанівської сільської ради в мережі Інтернет за адресою: fontanska-rada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проект регуляторного акту – «Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них. Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей. У разі прийняття запропонованого регуляторного акту доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акту, визначено показники результативності регуляторного акту та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

  Постійна депутатська комісії з прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів Крижанівської сільської ради за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова комісії                                                                                 С.В. Спельнік