Містобудівна документація та стратегічна екологічна оцінка

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів  території, їх оновлення та внесення змін до них.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографчній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових та електронних носіях.